Zasoby WBN (dostęp do zasobów licencyjnych tylko z zarejestrowanych numerów IP)

Czasopisma i książki w licencjach krajowych
Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015 Informator
Czasopisma, w tym 2008 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.588 wolumenów), 16.700 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki z pozostałych roczników do 2012 w dostępie testowym Informator
Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015 Informator
Czasopismo Nature, roczniki od 2010 Informator

Czasopismo Science, roczniki od 1997 Informator

Archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie).
Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów Informator
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 23.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów Informator
Czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych
Czasopisma American Chemical Society – pakiet ACS Web Editions obejmujący 50 tytułów z rocznikami od 1996 włącznie oraz pakiet ACS Legacy Archives zawierający starsze archiwa Informator
Czasopisma American Institute of Physics, towarzystw naukowych stowarzyszonych z AIP oraz American Physical Society, razem 20 tytułów, patrz tytuły AIP/APS Informator
Czasopisma Cambridge University Press, dostęp do pełnej kolekcji (341 tytułów) lub wybranego pakietu STM (152 tytułów z nauk ścisłych) lub HSS (217 tytułów z nauk społecznych i humanistycznych) Informator
Czasopisma Emerald Publishing, dostęp do wybranych pakietów: Management (od 40 do 200 tytułów z zakresu zarządzania i bibliotekoznawstwa), Engineering (23 czasopism) lub innych pakietów tematycznych Informator
Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz Institution of Engineering and Technology, w tym 184 czasopisma, materiały konferencyjne, książki oraz normy Informator
Czasopisma Institute of Physics, dostęp do pakietu podstawowego obejmującego 57 tytułów bieżących i 42 archiwalne oraz opcjonalnie 13 tytułów bieżących w pakietach uzupełniających, patrz tytuły IOP Informator
Zbiór ponad 6500 podręczników i książek różnych wydawców, materiałów konferencyjnych, baz materiałowych oraz narzędzi analitycznych podzielony na kolekcje tematyczne. Dostęp do wybranych kolekcji Informator
Czasopisma medyczne Lippincott Williams and Wilkins, dostęp do wybranych pakietów (od 10 do 181 tytułów), patrz tytuły LWW Informator
Archiwa 45 czasopism biomedycznych Ovid Biomedical Collections udostępniane są uczestnikom licencji z lat 1997-2004 Informator na serwerze ICM w systemie OvidNET.
Czasopisma Oxford University Press, dostęp do wybranej kolekcji: FULL (od 235 do 324 tytułów), STM (od 113 do 171 tytułów), HHS (od 136 do 178 tytułów) lub mniejszych pakietów tematycznych Informator
Czasopisma różnych wydawców i abstrakty prac doktorskich. Dostęp do wybranych pakietów tematycznych Informator
Bazy danych w licencjach konsorcyjnych
Strukturalna baza chemiczna wraz z odnośnikami bibliograficznymi Informator
Baza ekonomiczna zawierająca ok. 23.000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo–gospodarczych Informator
Abstrakty publikacji matematycznych od 1931 roku pochodzące z ok. 2000 czasopism matematycznych oraz z książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów Informator
ok. 8000 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu “working papers”), 8 tytułów czasopism, 3800 dokumentów roboczych i dane statystyczne Informator
Statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm Informator
Strukturalna baza chemiczna wraz z odnośnikami bibliograficznymi Informator
Polskie zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe
Baza bibliograficzna dla polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych tworzona przez ICM
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
Pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych prowadzona przez ICM
Pełne teksty pism matematycznych – mirror Europejskiego Matematycznego Serwisu Informacyjnego
Archiwum polskich czasopism przyrodniczych
Baza bibliograficzna z polskich czasopism z nauk ścisłych i medycznych tworzona przez ICM
Przydatne linki
Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych utrzymywany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Bibliograficzna baza danych językoznawstwa slawistycznego prowadzona przez Instytut Slawistyki PAN
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
Międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych