Informator

Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2023 STRONA W PRZYGOTOWANIU Uwaga: opisy programów publikowania otwartego zostały przeniesione na osobną stronę Licencje krajowe Elsevier Ebsco Nature i Science (licencje zawieszone w 2023 r.) Scopus z dodatkiem SciVal Springer Web of Science z dodatkiem InCites Wiley Licencje konsorcyjne ACS AIP (licencja zawieszona w 2023 r.) APS (licencja … Continue reading Informator