Informator

Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2024 Licencje krajowe Elsevier Ebsco Nature i Science Scopus z dodatkiem SciVal Springer Web of Science z dodatkiem InCites Wiley Licencje konsorcyjne ACS AIP (licencja zawieszona w latach 2023-2024) APS (licencja zawieszona w latach 2023-2024) Bazy ekonomiczne (EMIS, Passport, OECD) (licencje zawieszone w latach 2023-2024) CAS SciFinder (Chemical Abstracts) … Continue reading Informator