Konta osobiste użytkowników

Indywidualne konta użytkowników pozwalające na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej informacje dla pracowników i studentów instytucji objętych licencjami krajowymi Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2020 r. Elsevier (ScienceDirect, Scopus i SciVal): użytkownik może założyć indywidulane konto poprzez opcję “Register” na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla wszystkich produktów Elsevier), a następnie aktywować … Continue reading Konta osobiste użytkowników