Indywidualne konta użytkowników pozwalające na zdalny dostęp do zasobów spoza sieci akademickiej
informacje dla pracowników i studentów instytucji objętych licencjami krajowymi
Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2020 r.

Elsevier (ScienceDirect, Scopus i SciVal): użytkownik może założyć indywidulane konto poprzez opcję “Register” na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla wszystkich produktów Elsevier), a następnie aktywować zdalny dostęp do zasobów. Powyższe operacje można wykonać poza siecią akademicką, ale aktywacja wymaga wykorzystania adresu email należącego do domeny adresowej instytucji albo logowania federacyjnego. Aktywacja z wykorzystaniem adresu email jest możliwa pod warunkiem, że dana instytucja zarejestrowała swoje domeny adresowe w Elsevier. W Elsevier zejestrowane są domeny z listy domen zgłoszonych przez instytucje do ICM (ostatnia aktualizacja listy 29.03.2021). W razie potrzeby lokalni administratorzy mogą zgłaszać dalsze domeny swoich instytucji do ICM na adres wbn@icm.edu.pl. Domeny, które zostały wcześniej zarejestrowane indywidualnie przez instytucje bezpośrednio w Elsevier, a których brakuje na liście ICM, pozostaną nadal zarejestrowane. W instytucjach, które nie mają swoich domen emailowych, istnieje możliwość aktywacji zdalnego dostępu dla kont użytkowników przez lokalnego administratora za pomocą konta administracyjnego, patrz informacje dla lokalnych administratorów.

SpringerLink: użytkownik może założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany w momencie założenia konta, pod warunkiem, że konto jest zakładane w trakcie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, a lokalny administrator włączył dla instytucji opcję automatycznej aktywacji kont poprzez numery IP. Jeśli użytkownik utworzył swoje konto w trakcie połączenia spoza sieci instytucji lub jeśli opcja automatycznej aktywacji nie jest włączona dla instytucji, to zdalny dostęp możńa aktywować za pomocą specjalnego kodu albo linku aktywacyjnego (patrz “Step 2” w instrukcji), które użytkownik może uzyskać od lokalnego administratora w swojej instytucji. Informację o tym, kto jest lokalnym administratorem w instytucji można uzyskać poprzez ICM pod adresem wbn@icm.edu.pl. Lokalny administrator może uruchomić opcję automatycznej aktywacji poprzez numery IP dla instytucji i wysyłać linki aktywacyjne do użytkowników za pomocą konta administracyjnego na serwerze SpringerLink, patrz informacje dla lokalnych administratorów. Niestety wszystkie konta użytkowników utworzone poza siecią instytucji lub przed uruchomienieniem aktywacji automatycznej wymagają aktywacji za pomocą kodu lub linku.

Web of Science i InCites: użytkownik może założyć indywidualne konto na platformie Web of Science przez wybór opcji “Register” pod opcją “Sign in”, co jest możliwe tylko w czasie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i zapewnia automatyczną aktywację zdalnego dostępu na 180 dni, patrz więcej informacji na stronie producenta. Konto osobiste konto na platformie Web of Science jest niezbędne do korzystania z narzędzia InCites. Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, i chcą pierwszy raz skorzystać z platformy InCites, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Wiley: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. W przeciwnym razie należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji, co wystarcza dla aktywacji zdalnego dostępu na 60 dni. Patrz więcej informacji na stronie producenta.

Nature i Science: serwery tych czasopism nie pozwalają niestety na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do pełnych tekstów za pomocą kont użytkowników z wyjątkiem kont na serwerze Science dla członków AAAS. Dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do tych czasopism jest możliwy tylko z wykorzystaniem mechanizmów vpn, proxy, han oraz logowania federacyjnego, które mogą być zapewnione przez poszczególne instytucje dla swoich użytkowników.

Dostęp zdalny przez konta w licencjach konsorcyjnych
informacje dla pracowników i studentów instytucji objętych licencjami konsorcyjnymi
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022 r.

ACS: użytkownik może założyć indywidualne konto na serwerze wydawcy pubs.acs.org korzystając z opcji ‘Log in’ znajdującej się w prawym górnym rogu. Następnie użytkownik powinien zalogować się na to konto z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i aktywować zdalny dostęp za pomocą opcji “Pair a Device”, znajdującej się w Menu na głównej stronie serwera, patrz instrukcja. Aktywacja wystarcza na 120 dni i jest przypisana do konkretnego urządzenia i przeglądarki, ale można ją powtarzać na innych urządzeniach. Jeśli użytkownik posiada konto Google, może skorzystać z opcji “Google Scholar CASA”. Użytkownik powienien zalogować się na konto Google z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, wejść na stronę https://scholar.google.com i zrobić dowolne przeszukanie, co aktywuje dostęp na 3 miesiące. Pełna informacja znajduje się na stronie stronie wydawcy.

AIP: użytkownik może założyć indywidualne konto na serwerze Scitation. Następnie powinien się zalogować na to konto z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i aktywować zdalny dostęp za pomocą specjalnego linku “click here to activate…” dostępnego na stronie do logowania.

APS: użytkownik może założyć indywidualne konto na serwerze APS. Następnie po zalogowaniu się na indywidualne konto z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, użytkownik musi przejść na stronę dowolnie wybranego abstraktu i wybrać opcję “Go Mobile”, która znajduje sie w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję “Activate”. Jeśli użytkownik posiada konto Google, może skorzystać z opcji “Google Scholar CASA”. Użytkownik powienien zalogować się na konto Google z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, wejść na stronę https://scholar.google.com i zrobić dowolne przeszukanie, co aktywuje dostęp na 3 miesiące. Pełna informacja znajduje się na stronie stronie wydawcy.

CAS SciFinder (Chemical Abstracts): użytkownik powinien założyć konto indywidualne za pomocą specjalnego linku do rejestracji udostępnionego przez lokalnego koordynatora licencji SciFinder w instytucji. Użytkownik w trakcie rejestracji powinien podać swój adres email z domeny instyutcji, a jeśli nie posiada takiego adresu, to może podać adres z dowolnej domeny, ale w tym przypadku rejestracja powinna się odbywać w trakcie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję. Użytkownik może także dokonać rejestracji z dowolnym adresem email w trakcie połączenia spoza sieci akademickiej za pomocą specjalnego zaproszenia od lokalnego koordynatora. Lokalni koordynatorzy mogą uzyskać pomoc pod adresem help@cas.org. W normalnych warunkach dostęp do bazy Scifinder wymaga zalogowania na konto indywidualne z zarejestrowanego numeru IP instytucji, ale ze względu na pandemię weryfikacja numerów IP została wyłączona do 04.04.2022.

CUP: zdalny dostęp jest możliwy za pomocą specjalnego linku wspólnego dla całej instytucji. Lokalny administrator z instytucji powinien zgłosić się do przedstawiciela wydawcy (ABE-IPS) z prośbą o wygenerowanie specjalnego linku, a następnie umieścić ten link na stronie instytucji zabezpieczonej hasłem (np. USOS, katalog biblioteczny etc.), tak by dostęp do linku mieli jedynie autoryzowani użytkownicy z danej instytucji.

Emerald: zdalny dostęp jest możliwy za pomocą kont indywidualnych lub za pomocą specjalnego linku wspólnego dla całej instytucji. Użytkownik może założyć indywidualne konto na serwerze www.emerald.com korzystając z opcji Register znajdującej się w prawym górnym rogu, a następnie zwrócić się do lokalnego administratora o specjalny numer, który powinien wprowadzić w swoim profilu przez opcję ‘Add Organisation Access Number’, patrz instrukcja. Lokalny administrator może uzyskać ten numer (‘Organisation Access Number’) od Emerald pod adresem support@emerald.com. Lokalny administrator może także poprosić Emerald o wygenerowanie specjalnego linku dostępowego dla instytucji, a następnie umieścić ten link na stronie instytucji zabezpieczonej hasłem (np. USOS, katalog biblioteczny etc.), tak by dostęp do linku mieli jedynie autoryzowani użytkownicy z danej instytucji, patrz dodatkowe informacje dla administratorów.

IEEE: użytkownik może założyć indywidualne konto korzystając z opcji “Create Account”, która znajduje się w prawym górnym rogu głównej strony serwera ieeexplore.ieee.org . Użytkownik może skorzystać z dowolnego adresu email i może założyć konto w trakcie połączenia spoza sieci akademickiej. W celu aktywacji zdalnego dostępu należy raz zalogować się na konto z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i skorzystać z Menu “My settings” znajdującego się w lewej górnej części głównej strony serwera i wybrać opcję “Remote Access”, a następnie “Establish Remote Access”, patrz także informacje i film instruktażowy dostępne na stronie wydawcy. Aktywacja wystarcza na 90 dni i jest przypisana do konkretnego urządzenia i przeglądarki, ale można ją powtarzać na innych urządzeniach. W przypadku problemów można zwrócić sie o pomoc poprzez formularz.

Knovel: użytkownik powinien założyć indywidualne konto korzystając z opcji “Create Account” znajdującej się w prawym górnym rogu na stronie domowej bazy Knovel https://app.knovel.com. Użytkownik musi podczas rejestracji podać swój adres email w domenie instytucji. Na podstawie tego adresu serwer zweryfikuje, czy użytkownik pochodzi z instytucji mającej prawo dostępu i prześle do użytkownika link aktywacji dostępu. Domeny emailowe instytucji są rejestrowane na serwerze Knovel przez lokalnych administratorów w instytucji (lub osobę, która zajmuje się Knovelem w bibliotece instytucji). W przypadku gdyby jakiejś domeny brakowało w systemie, lokalny administrator może poprosić Knovel’a o dodanie brakującej domeny.

OECD iLibrary: zdalny dostęp jest możliwy za pomocą loginu i hasła, które są wspólne dla całej instytucji i mogą zostać udostępnione użytkownikom przez lokalnego administratora z instytucji. Lokalny administrator może uzyskać pomoc u przedstawiciela wydawcy (Akme Archive).

Reaxys: użytkownik powinien założyć i aktywować konto indywidulane na serwerze reaxys.com lub skorzystać z konta założonego wcześniej na serwerach ScienceDirect lub Scopus (konto jest wspólne dla wszystkich produktów Elsevier), patrz informacja o zakładniu i aktywacji konta na serwerach Elsevier w części poświęconej licencjom krajowym. Wydawca daje także możliwość wygenerowania uzgodnioną z instytucją liczbę loginów do bazy Reaxys dla pracowników naukowych, którzy nie mają możliwości aktywacji dostępu za pomocą domeny email, zapytania prosimy kierować bezpośrednio do przedstawiciela Elsevier Pana Piotra Gołkiewicza. Konta indywidualne oferują następujące dodatkowe korzyści przy korzystaniu z bazy Reaxys: zapisywanie kwerend (historii wyszukiwania), tworzenie alertów do wyszukiwań, eksport wyników wyszukiwania, personalizacja interfejsu np. wybór domyślnego edytora struktur chemicznych.

Taylor & Francis (T&F): zdalny dostęp jest możliwy za pomocą kont indywidualnych lub za pomocą specjalnego linku wspólnego dla całej instytucji. Użytkownik powinien założyć indywidualne konto na serwerze www.tandfonline.com korzystając z opcji “Register”, która znajduje się w prawym górnym rogu. Dostęp zdalny jest aktywowany automatycznie na 90 dni jeśli użytkownik zakłada konto w trakcie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji albo wykona raz takie połączenie po założeniu konta. Ponadto instytucja może uzyskać od wydawcy specjalny link dostępowy „URL referrer” i umieścić ten link na stronie instytucji zabezpieczonej hasłem (np. USOS, katalog biblioteczny etc.), tak by dostęp do linku mieli jedynie autoryzowani użytkownicy z danej instytucji. Jeśli instytucja jest zainteresowana tą opcją, lokalny administrator proszony jest o bezpośredni kontakt z Panią Ireną Księżopolską. Wszelkie informacje o dostępie można znaleźć na stronie wydawcy.