Zgłoszenia do licencji krajowych

Instytucje, które korzystają już z licencji krajowych, nie muszą zgłaszać się ponownie do tych licencji, a ich dostęp zostanie automatycznie przedłużony na rok 2024. Zgłoszenia nowych instytucji do licencji krajowych są przyjmowane na bieżąco i przekazywane do wydawców raz na kwartał. Nowa instytucja, która chce zgłosić się do licencji krajowych, proszona jest o zapoznanie się z Zasadami korzystania z licencji, i przesłanie do ICM zgłoszenia na formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć upoważnienie do umowy Elsevier oraz upoważnienie do umowy Wiley, które są dodatkowo wymagane przez tych wydawców. Zgłoszenia i upoważnienia mogą być podpisane w wersji papierowej i zeskanowane albo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, patrz instrukcja. Zgłoszenia i upoważnienia należy przesłać do ICM emailem na adres wbn@icm.edu.pl.

Zgłoszenia i zakup licencji konsorcyjnych 2024 (aktualizacja 22.09.2023 – patrz ACS, IOP, Emis, ProQuest i LWW )

ICM planuje wnioskować do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki w 2024 r. wszystkich licencji konsorcyjnych, które były objęte dofinansowaniem w 2022 r., w tym licencji, których dofinansowanie zostało zawieszone w 2023 r. ICM uzgodnił już z wydawcami lub agentami wydawców większość ofert dla uczestników licencji w 2024 r. przy założeniu, że zostaną one objęte dofinansowaniem. Oferty te zostały udostępnione w sierpniu lub na początku września 2023 r. dotychczasowym uczestnikom licencji oraz są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla potencjalnych nowych uczestników, u koordynatorów wymienionych poniżej. Ostatnie brakujące oferty zostaną uzgodnione i udostępnione do końca września 2023 r.

Instytucje zainteresowane udziałem w poszczególnych licencjach proszone są o przesłanie wstępnych zgłoszeń do koordynatorów w terminie do końca września 2023 r. W przypadku ofert, które zostaną udostępnione w drugiej połowie września, termin przesyłania zgłoszeń zostanie odpowiednio wydłużony. Zgłoszenia wstępne nie mają sformalizowanej formy, wystarczy email ze wskazaniem licencji, zakresu subskrypcji (o ile w ramach danej licencji jest wybór zakresu subskrypcji) oraz deklaracją zamiaru pokrycia składki stanowiącej 50% kosztu licencji wraz z podatkiem VAT przy założeniu, że koszt licencji zostanie dofinansowany na poziomie 50% (z wyjątkiem CAS SciFinder, patrz niżej).

ICM wykorzysta wstępne zgłoszenia uczestników do oszacowania kosztów licencji konsorcyjnych na 2024 r. we wniosku o dofinansowanie. ICM planuje złożyć wniosek do MEiN w końcu września 2023 r. z możliwością jego późniejszej aktualizacji przed końcem 2023 r. ICM będzie się starał, aby jak najszybciej w 2023 r. uzyskać od MEiN informację, które licencje konsorcyjne będą dofinansowane w 2024 r. Następnie ICM przygotuje i podpisze z uczestnikami licencji porozumienia konsorcyjne na wspólne zamówienia publiczne. ICM wstępnie planuje, aby porozumienia te podpisać jeszcze w 2023 r. dla licencji, dla których MEiN będzie planował dofinansowanie w 2024 r. W takiej sytuacji porozumienia będą przewidywały przeprowadzenie postępowania pod warunkiem przyznania dofinansowania przez MEiN. ICM ma nadzieję, że dofinansowanie zostanie formalnie przyznane w styczniu 2024 r.

Kontakty do koordynatorów w sprawie ofert i zgłoszeń do licencji konsorcyjnych na rok 2024:

 • ACS, IOP, Reaxys: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl z ICM. Uwaga: dla dotychczasowych uczestników ACS i IOP nie jest planowane przeprowadzanie nowych zamówień publicznych tylko kontynuacja porozumień z uczestnikami oraz umów z wydawcami z 2023 r. Zgodnie z treścią porozumień uczestnik może zrezygnować z kontynuacji zamówienia w 2024 r. pod warunkiem zawiadomienia ICM w terminie do 30 listopada 2023 r. ICM przewiduje także możliwość dołączania nowych uczestników do konsorcjów ACS i IOP.
 • Emis: Marta Witczak, mwitczak@isimarkets.com z firmy Euromoney. Uwaga: oferta EMIS nie jest jeszcze uzgodniona z ICM, nastąpi to ok. 25 września 2023 r.
 • CUP, OUP, IEEE, T&F: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com z firmy Ebsco. Uwaga: oferta T&F obejmuje dwa warianty – kontynuację dotychczasowej licencji bez publikowania lub nową licencję transformacyjną na dostęp i publikowanie rekomendowaną przez ICM. Oferta OUP jest jeszcze w trakcie uzgodnień z ICM.
 • OECD, Knovel: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl z firmy AKME Archive. Uwaga: oferta OECD obejmuje tylko 1. półrocze 2024 ze względu na planowane przez OECD przejście na model otwarty od 1 lipca 2024 r.
 • ProQuest Karolina Holk, Karolina.Holk@Clarivate.com z firmy Clarivate/ProQuest.
 • LWW: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com z firmy Wolters Kluwer. Uwaga: oferta LWW zostanie udostępniona ok. 25 września 2023 r.
 • Emerald: Radka Krivankova, rkrivankova@emerald.com z wydawnictwa Emerald.
 • AIP, APS i NPG: Piotr Antczak, piotr.antczak@abe.pl z firmy ABE.
 • JSTOR: Krzysztof Kowalczyk, krzysztof.kowalczyk@abe.pl z firmy ABE.
 • Passport: Mangirdas Ciocys, Mangirdas.Ciocys@Euromonitor.com z firmy Euromonitor.
 • CAS SciFinder: Tetiana Khristova, TKhristova@acs-i.org z firmy CAS. Uwaga: ICM nie wie, czy będzie możliwe dofinansowanie CAS SciFinder na poziomie z 2022 r. i uczestnicy proszeni są o zgłoszenia dla dwu scenariuszy – z dofinansowaniem na poziomie z 2022 r. lub 50%.

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023