Dostęp sieciowy poprzez numery IP

Dostęp do zasobów licencyjnych na serwerach wydawców jest możliwy ze zgłoszonych przez instytucje sieciowych numerów IP należących do komputerów znajdujących się na terenie instytucji. Z dostępu tego mogą korzystać wszyscy pracownicy oraz studenci instytucji, a z komputerów na terenie bibliotek mogą także korzystać goście. Instytucje, które zgłosiły się do licencji krajowych są wymienione tutaj. Instytucje uprawnione do korzystania z licencji konsorcyjnych są wymienione w Informatorze przy opisach poszczególnych licencji.

Dostęp poza siecią akademicką

Do licencji nie można rejestrować numerów IP spoza sieci akademickiej, ale każda instytucja może umożliwić swoim pracownikom i studentom dostęp z komputerów domowych (np. poprzez serwery Proxy, VPN, HAN), pod warunkiem, że we własnym zakresie zabezpieczy i będzie kontrolować ten dostęp, tak, aby nie mogły z niego korzystać osoby nieuprawnione. W przypadku bazy ekonomicznej EMIS (licencja konsorcyjna) prawo dostępu poza siecią akademicką mają tylko niektóre instytucje spełniające dodatkowe warunki określone w umowie z wydawcą. Niektóre serwery, z których udostępniane są zasoby licencyjne, pozwalają także na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej za pomocą loginów federacyjnych albo indywidualnych kont użytkowników.

Rejestracja numerów IP i indywidualne konta administracyjne (informacje dla lokalnych administratorów w instytucjach)

  • numery IP do licencji krajowych Elsevier, Nature, Springer, Scopus i Web of Science oraz zgłoszenia problemów z dostępem do tych zasobów należy przesyłać do ICM na adres wbn@icm.edu.pl. ICM przekazuje zgłoszone numery IP do wydawców. Zgłoszenia i zmiany numerów IP mogą być dokonywane tylko przez osoby kontaktowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym danej instytucji (administratorzy lokalni).
  • numery IP do licencji krajowej Science muszą być rejestrowane samodzielnie przez lokalnych administratorów instytucji z wykorzystaniem indywidualnych kont administracyjnych na serwerze science.org. Konta te umożliwiają także wgląd w statystyki użytkowania dla instytucji. Wydawca wprowadził dwustopniową weryfikację przy logowaniu (uwaga: można zmienić automatyczną opcję weryfikacji za pomocą kodu przesyłanego na numer telefonu przez wybranie opcji przesłania kodu na adres email). Gdy instytucja po raz pierwszy zgłasza się do korzystania z licencji krajowych, osoba kontaktowa wskazana w zgłoszeniu otrzymuje emaile od Science z instrukcjami, jak utworzyć konto administracyjne na serwerze. Wydawca przygotował też poradnik dla administratorów. W przypadku gdy pojawiają się problemy przy tworzeniu lub obsłudze kont, lokalni administratorzy powinni kontaktować się bezpośrednio z Science – scienceonline@aaas.org.
  • konto administracyjne na serwerach Science Direct (Elsevier) oraz Scopus pozwala na dostęp do statystyk, wgląd w zarejestrowane numery IP oraz aktywację dostępu zdalnego dla kont użytkowników, patrz instrukcja. Lokalny administrator instytucji może przesłać prośbę o założenie konta administracyjnego (“Admin Tool”) do Centrum Wsparcia Elsevier przez bramkę internetową, skąd otrzyma login i hasło. Wejście do konta administracyjnego (wspólnego dla Science Direct i Scopus) oraz pomocnicze informacje znajdują się na stronie admintool.elsevier.com.
  • numery IP do licencji krajowej Wiley muszą być rejestrowane samodzielnie przez lokalnych administratorów instytucji z wykorzystaniem indywidualnych kont administracyjnych na serwerze bazy. Konta te umożliwiają także wgląd w statystyki użytkowania dla instytucji. Gdy instytucja po raz pierwszy zgłasza się do korzystania z licencji krajowych, osoba kontaktowa wskazana w zgłoszeniu otrzymuje emaile od Wiley z instrukcjami, jak utworzyć konto administracyjne na serwerze. W przypadku gdy pojawiają się problemy przy tworzeniu lub obsłudze kont, lokalni administratorzy powinni kontaktować się bezpośrednio z Wiley, mdyson@wiley.com.
  • konto administracyjne na serwerze Web of Science pozwala na dostęp do statystyk oraz wgląd w zarejestrowane numery IP. Lokalny administator powinien najpierw założyć dla siebie konto użytkownika na stronie apps.webofknowledge.com (należy wybrać zakładkę “Sign In”, a w niej opcję “Register”), a następnie przesłać email na adres marcin.kapczynski@clarivate.com z prośbą o nadanie dla konta uprawnień administracyjnych. Konto to nie pozwalaja jednak na rejestrację nowych IP, które muszą być zgłaszane poprzez ICM.
  • konto administracyjne na serwerze Springer Link pozwala na dostęp do statystyk, wgląd w zarejestrowane numery IP oraz zarządzanie dostępem zdalnym dla indywidualnych kont użytkowników. Lokalny administrator może zwrócić się o założenie nowego konta administracyjnego na adres onlineservice@springer.com lub założyć najpierw dla siebie zwykłe konto użytkownika na stronie link.springer.com (zakładka “Sign Up”), a następnie poprosić o nadanie dla konta uprawnień administracyjnych, patrz instrukcja. Konto administracyjne pozwala na uruchomienie opcji automatycznej aktywacji dostępu zdalnego dla wszystkich nowozakładanych kont użytkowników w instytucji, do czego służy opcja “Yes, create automatic association” w sekcji “Access”. W tej samej sekcji jest dostępna opcja wysyłania linku aktywacyjnego dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie, patrz instrukcja.
  • numery IP, pytania w sprawie statystyk indywidualnych oraz inne sprawy dotyczące licencji konsorcyjnych należy przesyłać do koordynatorów licencji konsorcyjnych:

Tokeny instytucjonalne i klucze API dla Elsevier (Scopus, ScienceDirect i SciVal) (informacje dla lokalnych administratorów w instytucjach)

Klucz API można wygenerować samodzielnie korzystając z dedykowanego serwisu dev.elsevier.com.

Tokeny instytucjonalne do API lub integracji z systemami uczelni są generowane indywidualnie – w tym celu należy skontaktować się w języku angielskim bezpośrednio z zespołem Elsevier ds. integracji na adres integrationsupport@elsevier.com. W wiadomości należy podać informację w jakim celu/integracji jakiego rozwiązania potrzebny jest token/klucz (jeżeli ma to zastosowanie można też podać wygenerowany klucz API).


Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021