Komunikat z 21 maja 2021 o webinarium ACS

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez ACS na temat publikowania otwartego w czasopismach ACS, które odbędzie się 25 maja 2021 roku o godzinie 11:00am EDT (17:00 w Polsce). Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 12 maja 2021 o webinarium IEEE

Zapraszamy na seminarium przygotowane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE Authorship and Open Access Symposium for Poland: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research, które odbędzie się 20 maja 2021 o godzinie 15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 10 maja 2021 o webinarium Elsevier/Lancet

Zapraszamy na seminarium przygotowane przez Elsevier we współpracy z The Lancet Szczepienia przeciw COVID-19: aktualne badania oraz globalna dostępność, które odbędzie się 12 maja 2021 roku o godzinie 16.00. Seminarium dostępne jest dla naukowców biomedycznych i lekarzy za pośrednictwem portalu Elsevier’s Researcher Academy. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Informacja przygotowana przez wydawcę dostępna jest tutaj.

Komunikat z 6 maja 2021 o webinarium CUP

Zapraszamy na sesję szkoleniową Publishing Open Access in Cambridge Journals przygotowaną przez CUP dotyczącą publikowania otwartego i modelu r&p, która odbędzie się 10 maja godzinie 17.00. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 4 maja 2021 o dofinansowaniu licencji 2021

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisał aneks do umowy pomiędzy MEiN oraz UW na finansowanie WBN w 2021 r. Spodziewamy się, że aneks zostanie kontrasygnowany w najbliższych dniach przez Ministra Edukacji i Nauki. Aneks ten obejmuje:

  1. Zakup licencji krajowych na rok 2021: czasopisma Cell i Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, czasopismo Nature, czasopismo Science (wraz z programem OA Science Advances), bazy Scopus, SciVal, Web of Science, InCites oraz składka Polski na program Scoap3 w 2021 r., przy czym przyznana na razie dotacja na licencje krajowe wystarcza na pokrycie kosztów co najmniej do 30 października 2021 r., ewentulanie kilka tygodni dłużej w zależności od kursów walut.
  2. Dofinansowanie zakupu licencji konsorcyjnych na rok 2021: ACS z OA, AIP, APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE z OA, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor&Francis z OA, przy czym przyznana dotacja wystarcza na pokrycie planowanego dofinansowania licencji konsorcyjnych na cały rok 2021.

Gdy MEiN kontrasygnuje aneks na finansowanie, ICM rozpocznie podpisywanie umów z wydawcami lub agentami wydawców. Gotowe do podpisu są już nowe umowy na dofinansowanie konsorcjów Emerald, Knovel, LWW, Passport, OECD, ProQuest, Reaxys i aneksy do umów wieloletnich ACS, IOP oraz IEEE, a umowa CAS SciFinder nie wymaga aneksowania. W przygotowaniu są jeszcze nowe umowy na dofinansowanie AIP, APS, JSTOR, EMIS, CUP, OUP, Taylor&Francis oraz NPG. Mamy nadzieję, że wszystkie umowy zostaną podpisane do końca maja. ICM będzie sporządzał na bieżąco protokoły oraz ogłoszenia z postępowań dla podpisanych nowych umów i przewidujemy, że dokumenty te zaczną się pojawiać po 15 maja. Nowo podpisane umowy oraz dokumentacja z postępowań będą udostępniane do wglądu dla uczestników konsorcjów przez koordynatorów licencji konsorcyjnych. W przypadku umów wieloletnich zostaną udostępnione podpisane aneksy do tych umów oraz dokumentacja zamówień z 2020 r.

Po podpisaniu przez MEiN aneksu na finansowanie, ICM podpisze także umowy z uczestnikami konsorcjów koordynowanych bezpośrednio przez ICM, czyli: ACS, CAS SciFinder, IOP, ProQuest i Reaxys. ICM przewiduje wystawienie faktur na składki dla uczestników tych konsorcjów w 2. połowie maja. Uczestnicy konsorcjów koordynowanych przez wydawców lub agentów mogą rozpocząć podpisywanie swoich indywidualnych umów subskrypcyjnych z wydawcami lub agentami zaraz po udostępnieniu umów na dofinansowanie zawartych przez ICM z wydawcami lub agentami.

Komunikat z 14 kwietnia 2021 o webinariach IEEE

Zapraszamy na sesję szkoleniową przygotowaną przez IEEE dotyczącą publikowania w czasopismach IEEE z uwzględnieniem zagadnień OA IEEE Authorship and Open Access Symposium: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research. Dostępne sa dwa terminy: 21 i 22 kwietnia o godzinie 15.00. Szkolenia prowadzone są w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 8 kwietnia 2021 o webinarium ACS

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez ACS na temat publikowania otwartego w czasopismach ACS, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-acs).

Komunikat z 6 kwietnia 2021 o wiosennych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się wiosną br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier).

Komunikat z 29 marca 2021 o cenniku APC oraz dodatkowych opłatach “Page charges” w programie OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w informatorze o programie publikowania otwartego Elsevier w części “Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte programem?” zostały uzupełnione informacje o cenniku Article Processing Charge (APC) oraz o dodatkowych opłatach “Page charges” stosowanych w niektórych czasopismach.

Komunikat z 10 marca 2021 o webinariach Wiley

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Wiley i adresowane do naukowców, które odbędą się w dniach 13, 14, 16 i 20 kwietnia br. Szkolenia są prowadzone w języku angielskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz Webinaria Wiley – How to Get Published).

Komunikat z 25 lutego 2021 o wiosennych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się wiosną br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/).

Komunikat z 20 stycznia 2021 o zimowych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się zimą br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/).

Komunikat z 14 stycznia 2021 o licencjach i programach publikowania otwartego

Wszystkie dotychczasowe licencje krajowe oraz konsorcyjne na dostęp są kontynuowane od 1 stycznia 2021 r. na podstawie wcześniej zawartych umów wieloletnich lub na podstawie listów intencyjnych w tych przypadkach, w których jest planowane podpisanie nowej umowy po otrzymaniu dofinansowania na 2021 r. Dotychczasowe programy publikowania otwartego są także kontynuowane z wyjątkiem Emerlad, LWW i OUP, które zostały wstrzymane do czasu podpisania nowych umów, patrz szczegóły w zaktualizowanym informatorze o programach. ICM ma nadzieję, że dofinansowanie licencji na dostęp oraz programów publikowania zostanie przyznane do marca 2021 r. Planowane jest także uruchomienie porgramów publikowania w ramach licencji Taylor & Francis oraz AIP w roku 2021 r., a zasady tych programów są jeszcze negocjowane.

Komunikat z 10 grudnia 2020 o rozszerzeniu zakresu bazy ESCI

Zakres bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI) dostępny w ramach licencji krajowej Web of Science został rozszerzony o roczniki archiwalne 2005-2014. Dodatkowe roczniki zawierają blisko 2 mln rekordów pochodzących z ponad 7 tysięcy czasopism, w tym 30 tys. publikacji z co najmniej jednym polskim współautorem. ESCI indeksuje w szczególności 197 polskich czasopism naukowych, które znajdują się także na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Komunikat z 13 listopada 2020 o programach publikowania otwartego

W dniu dzisiejszym został wznowiony program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP. Natomiast ok. 15 listopada spodziewane jest wyczerpanie programu publikowania otwartego Springer na rok 2020.

Komunikat z 29 października 2020 o webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się jesienią br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/).

Komunikat z 20 października 2020 o licencjach konsorcyjnych 2021

ICM rozpoczął zbieranie zgłoszeń do licencji konsorcyjnych 2021.

Komunikat z 6 i 8 października 2020 o możliwym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer

Zgodnie z komunikatem z 9 czerwca 2020 r. finansowanie licencji krajowych jest na razie zabezpieczone do 15 listopada 2020 r. W przypadku licencji krajowej Springer finansowanie obejmuje wyodrębnione koszty programu publikowania otwartego i zostało zabezpieczone w wysokości pokrywającej 1866 artykułów, co stanowi część proporcjonalną do okresu 10,5 miesiąca z całkowitej liczby 2133 artykułów zaplanowanych na 2020 r. Niestety nie udało się jeszcze uzyskać dodatkowego finansowania, a liczba 1866 opublikowanych artykułów została osiągnięta 8 października 2020 r. W tym momencie program publikowania Springer powinien zostać zawieszony.

W dniu 8 października wydawca zaoferował na własne ryzyko kontynuację programu do 21 października 2020 r., aby dać dodatkowy czas na rozmowy ICM z MNiSW w sprawie uzupełnienia finansowania. Niezależnie od wyniku rozmów, artykuły mogą być publikowane do 21 października w ramach programu. W przypadku, jeśli po 21 października dojdzie do zawieszenia programu, lub program zostanie wyczerpany, system MyPublication będzie oferował polskim autorom wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na koszt autora (standardowy “open choice”). Niestety Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu mogły zostać włączone do niego później. Więcej informacji o programie można znaleźć w informatorze oraz na stronie wydawcy.

Komunikat z 5 października 2020 o webinariach Wiley

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Wiley i adresowane do bibliotekarzy i naukowców, które odbędą się w dniach 27 i 29 października br. Szkolenia są prowadzone w języku angielskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz Webinaria Wiley – Virtual Roadshow).

Komunikat z 28 września 2020 o zmianach w programach publikowania otwartego

Zasady programu publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Elsevier zostały zaktualizowane. Zmiany dotyczą sposobu fakturowania za artykuły publikowane na koszt instytucji lub autora ze zniżką (tzw. program B). Zmiany te są na razie istotne dla instytucji, które uczestniczą w programie B w 2020 r. i założyły w tym celu konto administracyjne do weryfikacji artykułów zgłaszanych przez swoich autorów. Przypominamy jednak, że założenie takiego konta będzie niezbędne w 2021 r. do udziału w obu częściach A i B programu Elsevier. Podobny wymóg pojawi się od 2021 r. w programie Springer. ICM roześle do instytucji instrukcje w tej sprawie w pażdzierniku 2020 r. W dniu dzisiejszym została także opublikowana informacja o zawieszeniu programu publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP.

Komunikat z 9 czerwca 2020 o dofinansowaniu licencji 2020

W dniu 5 czerwca 2020 został podpisany aneks do umowy pomiędzy MNiSW oraz UW na finansowanie zadań WBN:

  1. zakup licencji krajowych na rok 2020: czasopisma Cell i Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, czasopismo Nature, czasopismo Science z OA, bazy Scopus, SciVal, Web of Science, InCites oraz program Scoap3 (przy czym przyznana na razie dotacja na licencje krajowe wystarcza na pokrycie kosztów do ok. 15 listopada 2020 r. i powinna zostać zwiększona do tej daty),
  2. zakup w ramach licencji krajowych roczników archiwalnych bazy Emerging Sources Citation Index 2005-2014 oraz książek Springer z roczników pre-2004, 2006-2008 i 2012-2016,
  3. zakup licencji konsorcyjnych na rok 2020: ACS z OA, AIP/APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE z OA, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor&Francis (dotacja na licencje konsorcyjne wystarcza na pokrycie planowanego dofinansowania wraz z OA na cały rok 2020).

ICM wraz z wydawcami wprowadza teraz odpowiednie zmiany zapisów o płatnościach do wcześniej przygotowanych umów na zakup licencji i umowy te będą podpisywane począwszy od 15 czerwca 2020 r. W okresie 15-26 czerwca ICM planuje udostępnić dokumentację (w tym umowy podpisane z wydawcami lub ich agentami, protokoły i ogłoszenia z postępowań) do wszystkich licencji konsorcyjnych, w szczególności tych, w których uczestnicy zawierają umowy indywidualne z wydawcami lub ich agentami. Obecnie ICM podpisuje umowy z uczestnikami konsorcjów ACS, CAS, IOP, ProQuest i Reaxys. Umowy te zostaną odesłane (pocztą lub emailowo zależnie od formy dokumentu) do uczestników w okresie 15-19 czerwca. ICM wystawi faktury na składki do tych licencji i prześle je emailowo do uczestników po otrzymaniu faktury od wydawcy i nie wcześniej niż 29-30 czerwca.

Komunikat z 20 maja 2020 o szkoleniach on-line Elsevier

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu emailowego przypominamy o szkoleniach on-line przygotowanych w języku polskim przez zespół Elsevier Polska i adresowanych do bibliotekarzy, naukowców i osób zarządzających instytucjami oraz badaniami naukowymi. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, zaś udział w nich jest otwarty i bezpłatny. Stale aktualizowana lista szkoleń wraz z nagraniami szkoleń już przeprowadzonych znajduje się tutaj.

Propozycje tematów szkoleń, ewentualne sugestie i uwagi można kierować do dr inż. Katarzyny Gaca-Zając, email: k.gaca-zajac@elsevier.com.

Komunikat z 28 kwietnia 2020 o dofinansowaniu licencji 2020

Wczoraj Uniwersytet Warszawski otrzymał drugie pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające zamiar przyznania dofinansowania na licencje w 2020 r. oraz informujące, że ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa przyznanie tego dofinansowania nie będzie możliwe w terminie 30 kwietnia i ulegnie dalszemu opóźnieniu. ICM zwróci się do wszystkich wydawców o utrzymanie dotychczasowych dostępów w ramach wszystkich licencji krajowych i konsorcyjnych oraz jednocześnie odroczenie terminu podpisania nowych umów lub potwierdzenia kontynuacji dotychczasowych umów wieloletnich do 15 czerwca 2020 r.

Komunikat z 17 kwietnia 2020 o kontach użytkowników

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu nowej strony o kontach użytkowników, które pozwalają na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do zasobów na serwerach wydawców i nie wymagają mechanizmów typu vpn, proxy, han lub logowania federacyjnego. Na stronie zgromadzone są na razie informacje dotyczące licencji krajowych, ale w najbliższych dniach będą sukcesywanie dodawane informacje o licencjach konsorcyjnych.

Komunikat z 27 marca 2020 o dofinansowaniu licencji 2020

Uniwersytet Warszawski otrzymał pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające zamiar przyznania dofinansowania na licencje w 2020 r. oraz informujące, że ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa przesunie się realizacja wielu zadań, w tym przyznanie tego dofinansowania. Jednocześnie mamy nieoficjalne sygnały, że dotacja może być przyznana w kwietniu 2020 r. W tej sytuacji ICM zwróci się do wszystkich wydawców o utrzymanie dotychczasowych dostępów w ramach wszystkich licencji krajowych i konsorcyjnych oraz jednocześnie odroczenie terminu podpisania nowych umów lub potwierdzenia kontynuacji dotychczasowych umów wieloletnich (Elsevier, Springer, Science) do 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy w odniesieniu do licencji konsorcyjnych, że następujące umowy z wydawcami są już przygotowane do podpisu: ACS, AIP/APS, CUP, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, Passport, ProQuest, Reaxys, Taylor&Franscis. Teksty umów są dostępne do wglądu dla uczestników konsorcjów u koordynatorów konsorcjów . Brakujące umowy CAS SciFinder, Emerald i OUP mają być przygotowane w najbliższym czasie. Umowa NPG będzie przygotowana po rozstrzygnięciu przetargu w połowie kwietnia 2020 r. W przypadku konsorcjów IOP, ProQuest i Reaxys koordynowanych bezpośrednio przez ICM do uczestników zostały już rozesłane do podpisu umowy konsorcyjne. Umowy konsorcyjne ACS i CAS SciFinder zostaną rozesłane w najblizszym czasie.

Komunikat z 22 stycznia 2020 o programie OA Elsevier
aktualizacja komunikatu z 16.01.2020

W dniu 15 stycznia 2020 pojawił się problem w programie pilotażowym publikowania otwartego Elsevier, polegający na tym, że formularz Rights and Access wyświetlał opcję publikowania otwartego na koszt autora zamiast na koszt programu. Wydaje się, że problem został usunięty w dniu 21 stycznia, ale Elsevier poprosił nas, aby poczekać do 24 stycznia na ostateczne wyjaśnienie. Autorów prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu formularza tak, aby omyłkowo nie wybrać opcji publikowania na koszt autora. Prawidłowa opcja powinna zawierać informację:

“As a corresponding author affiliated with a Polish institution I have opportunity to publish open access. I do not have to pay an Article Publishing Charge (APC). Upon validation, the agreement between Elsevier and the Polish national consortium will cover the APC according to the rules of the Open Access pilot program in Poland.”

Komunikat z 15 stycznia 2020 o licencjach konsorcyjnych 2020 i podatku VAT

W dniu dzisiejszym została opublikowana informacja Przygotowania zakupu licencji konsorcyjnych 2020 oraz informacja o podatku VAT.

Komunikat z 8 stycznia 2020 o programie OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że program publikowania otwartego Elsevier 2019 został zakończony – pula 500 artykułów została wykorzystana. Autorzy, którzy zgłosili chęć zmiany sposobu publikownia na open access swoich publikacji wysłanych w roku 2019 i zmieścili się w niewykorzystanej dotąd puli, w najbliższych dniach otrzymają indywidualne wiadomości wraz z linkami do formularza, w którym będzie można zmienić sposób publikacji.

Komunikat z 30 grudnia 2019 o programie OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w roku 2019 w programie publikowania otwartego Elsevier zostało wykorzystane 424 z 500 artykułów (stan na dzień 30 grudnia 2019 r.). ICM uzyskał zgodę Elsevier, aby pozostałe 76 artykułów wykorzystać na te artykuły, które były wysłane do czasopism w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 i zostały opublikowane w 2019 roku w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły te mogą zostać zamienione na open access w okresie do 30 stycznia 2020 lub do momentu wyczerpania pozostałej puli 76 artykułów (“kto pierwszy ten lepszy”). Zainteresowanych autorów prosimy o przesyłanie do ICM na adres wbn@icm.edu.pl DOI wybranych artykułów. Od 1 stycznia 2020 roku rusza program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

Komunikat z 14 grudnia 2019 o dofinansowaniu licencji na 2020 r.

W dniu 13 grudnia 2019 Uniwersytet Warszawski otrzymał pismo, w którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdza zamiar przyznania dofinansowania na:

  1. licencje krajowe na czasopisma Cell, Elsevier, Springer, Wiley, czasopismo Nature, czasopismo Science, bazy Scopus, SciVal, Web of Science i InCites oraz program Scoap3
  2. licencje konsorcyjne ACS, AIP/APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD/IEA, OUP, Passport, ProQuest, Reaxys, Taylor&Franscis.

ICM spodziewa się, że dofinansowanie to zostanie przyznane pomiędzy styczniem a marcem 2020 r. Licencje krajowe Cell, Elsevier, Springer, Nature, Science, Scopus i SciVal będą kontynuowane na podstawie wcześniej zawartych umów na lata 2019-2022, wraz z programami publikowania otwartego (OA) Elsevier, Springer i Science Advances, które będą działać od 1 stycznia. Dostęp do tych licencji zostanie przedłużony automatycznie od 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich instytucji.

Po uzyskaniu dofinsowania ICM planuje podpisać nową roczną umowe Wiley bez OA, nowe umowy 3-letnie na Web of Science i InCites oraz Scoap3, oraz umowy na licencje konsorcyjne na 2020 r. W najbliższych dniach ICM wystosuje listy intencyjne do wydawców lub wyłącznych przedstawicieli wydawców licencji krajowych i konsorcyjnych z prośbą o zapewnienie dostępu do licencji od 1 stycznia 2020 r.do czasu przyznania dofinansowania przez MNiSW i podpisania umów.

Licencje Emerald oraz LWW będą obejmowały programy OA, ale same programy zostaną uruchomione dopiero po podpisaniu umów. Uruchomienie pozostałych programów OA, które są oferowane w ramach licencji konsorcyjnych, będzie zależało od ich dofinansowania przez MNiSW. W tym roku MNiSW nie mogło jeszcze zadeklarować, które programy będą dofinansowane, i ICM będzie się starał uzyskać decyzję MNiSW w tej sprawie już w styczniu 2020 r. W przypadku ograniczonych środków można się spodziewać, że w pierwszej kolejności zostaną dofinansowane bardziej korzystne oferty programów OA w licencjach ACS, IOP i CUP, a w drugiej kolejności IEEE, OUP i Taylor&Francis.  W przypadku ACS oraz CUP brana jest pod uwagę możliwość włączenia do programu OA artykułów, które zostaną opublikowane w modelu subskrypcyjnym pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a momentem uruchomienia programu (tzw. retroaktywacja). Nie jest planowane dofinansowanie rozszerzeń licencji: CEIC, ProQuest Ebrary, Proquest One Academic, Reaxys Medicinal Chemistry, ani nowych licencji konsorcyjncyh, które były zawarte we wniosku ICM na rok 2020 (ACM, PNAS, Notoria).

W najbliższych dniach ICM zakończy zbieranie zgłoszeń i upoważnień od uczestników licencji konsorcyjnych i w miarę możliwości jeszcze w tym roku rozpocznie procedury zamówień publiczych.

Komunikat z 22 listopada 2019 o licencjach konsorcyjnych 2020

W ostanich dniach została udostępniona druga część ofert licencji konsorcyjnych na rok 2020 i zgłoszenia do tych licencji zbierane są do 13 grudnia 2019. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o ofertach i instrukcją zgłoszeń.

Komunikat z 6 listopada 2019 o programach publikowania otwartego w 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Komunikat z 30 września 2019 o licencjach konsorcyjnych 2020

ICM rozpoczął zbieranie zgłoszeń do licencji konsorcyjnych na rok 2020. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o ofertach i instrukcją zgłoszeń.

Komunikat z 29 sierpnia 2019 o programie publikowania otwartego ELsevier

Uprzejmie informujemy, że zostały już ustalone i wdrożone szczegółowe zasady pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier i program rusza 2 września 2019. W dniu dzisieszym opublikowany został pełny opis programu w informatorze WBN.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z planem przygotowania licencji konsorcyjnych na rok 2020, patrz zgłoszenia do licencji.

Komunikat z 31 maja 2019 o licencji krajowej Elsevier

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. została podpisana ostatnia z przewidzianych w roku 2019 umów na licencje krajowe dotycząca dostępu i publikowania otwartego w czasopismach Elsevier. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi opisami licencji krajowych w informatorze WBN. Przypominamy także, że wszystkie instytucje korzystające z licencji krajowych powinny do 7 czerwca 2019 r. przesłać nowe zgłoszenia.

Zaproszenie na seminarium WBN 8 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium WBN poświęcone nowym modelom licencyjnym na dostęp do czasopism i publikowanie otwarte, które odbędzię się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019. Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników znajdują się na stronie akademia.icm.edu.pl.

Komunikat z 15 lutego 2019 o negocjacjach licencji krajowych

Informacja dyrektora ICM dr. Marka Michalewicza dla KRASP i KDBASP o dotychczasowym przebiegu i wynikach negocjacji w sprawie zakupu licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki na rok 2019.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) zadanie negocjowania dostępu, cen i warunków oraz przygotowania i zawarcia umów na rok 2019 ze wszystkimi wydawcami publikacji naukowych oraz baz bibliometrycznych które należą do grupy tzw. Licencji krajowych. Wśród tych wydawców znajdują się m.in. Springer Nature, Elsevier, Wiley, Clarivate i Science.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażając w liście do Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 zamiar finansowania WBN na rok 2019 zaznaczył jednocześnie, że warunki realizacji tego zadania powinny „odnosić się do zmian zachodzących w związku z wprowadzeniem Planu S oraz opierać się na międzynarodowych rozwiązaniach i kierunkach”.

Narodowe Centrum Nauki jest jednym z inicjatorów Koalicji S (cOAlition S) i we wrześniu 2018 zadeklarowało udział w realizacji Planu S, który wymaga aby począwszy od 2020 roku wszystkie publikacje badawcze powstałe w wyniku finansowania ze środków publicznych były publikowane w czasopismach lub na platformach ściśle spełniających kryteria Otwartego Dostępu (Open Access – OA).

Od listopada 2018 r. ICM prowadził negocjacje z wydawnictwami Elsevier, Springer Nature, Wiley, Science i Clarivate, dla których dotychczasowe licencje krajowe obowiązywały do końca roku 2018. W przypadku wszystkich wydawnictw z wyjątkiem Elsevier udało się przed końcem roku 2018 wynegocjować satysfakcjonujące oferty na rok 2019. W szczególności, w przypadku czasopism Springer udało się wynegocjować nową umowę transformacyjną tzw. „read&publish” na lata 2019-2021, pozwalającą doprowadzić do realizacji planu S. Podobna transformacja planowana jest z wydawnictwem Wiley od roku 2020. ICM będzie mógł podpisać umowy z wydawcami na wszystkie wyżej wymienione licencje po uzyskaniu formalnego zlecenia oraz gwarancji finansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co spodziewane jest na przełomie lutego i marca 2019.

W przypadku wydawnictwa Elsevier udało się dotąd wynegocjować ofertę na bazę Scopus wraz z narzędziem SciVal oraz zupełnie nową licencję krajową na komplet 19 czasopism z kolekcji Cell Press. Licencja na Cell Press będzie uwzględniała zwrot przez wydawcę do instytucji opłat za indywidulne subskrypcje czasopism z tej kolekcji w roku 2019.

Niestety pomimo pięciu intensywnych rund negocjacyjnych z Elsevier w listopadzie i grudniu 2018 Elsevier nie był w stanie przedstawić satysfakcjonującej oferty na czasopisma Freedom Collection wraz z czasopismami z grupy Lancet. Celem tych negocjacji było przede wszystkim włączenie do umowy możliwości publikowania otwartego dla polskich autorów oraz obniżenie kosztu dostępu do czasopism Elsevier, który stanowi olbrzymie obciążenie dla budżetu WBN.

ICM już pod koniec roku 2018 w czasie ostatnich spotkań negocjacyjnych wyraził wolę i gotowość do dalszych rozmów w sprawie osiągnięcia jak największej zgodności nowej umowy z Planem S i możliwości włączenia do subskrypcji Elsevier Freedom Collection/Lancet możliwości publikowania w modelu Open Access przez polskich autorów natychmiast po zakończeniu prac nad umową z Elsevier obejmującą dotychczas wynegocjowany pakiet licencji Cell, Scopus i SciVal. Praca nad sfinalizowaniem tej umowy właśnie trwa.

Komunikat z 31 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zamiar kontynuacji finansowania dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliometrycznych o największym zasięgu międzynarodowym. Na tej podstawie ICM wystosował listy intencyjne do wydawców w celu utrzymania dostępu krajowego do czasopism Elsevier, Springer (wraz z programem Open Choice), Wiley, Science i Nature oraz baz danych Scopus i Scival do czasu podpisania nowych umów na rok 2019. Zawarcie tych umów będzie możliwe po formalnym zagwarantowaniu finansowania przez Ministerstwo. ICM przedłużył także na rok 2019 umowy na dostęp krajowy do baz Web of Science i InCites. Wszystkie instytucje, które do roku 2018 zarejestrowały się do korzystania z wyżej wymienionych licencji będą miały automatycznie przedłużony dostęp od 1 stycznia 2019. Ewentualne formalności (upoważnienia do nowych umów) będą załatwiane w późniejszym terminie. Ponadto informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki na zakup e-książek Springer z rocznika 2018, co pozwoli utrzymać w roku 2019 krajowy dostęp do wszystkich anglojęzycznych e-książek Springer, w tym roczników zakupionych oraz roczników dostępnych testowo wraz z rocznikiem 2019.

Komunikat z 17 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że ICM podpisał już umowy z wydawcami lub agentami wydawców na dofinansowanie następujących konsorcjów w roku 2019: AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i T&F. Ogłoszenia i protokoły z postępowań do tych umów zostaną udostępnione na początku stycznia 2019 roku. ICM podpisał także załącznik aktualizacyjny na rok 2019 do umowy IEEE 2017-2019. W terminie do 21 grudnia powinny zostać jeszcze podpisane umowy Emerald i NPG, a umowa Passport będzie podpisana na początku stycznia.

W przypadku licencji ACS, IOP, Proquest i Reaxys ICM czeka do 21 grudnia na podpisanie umów konsorcyjnych przez uczestników, którzy jeszcze tego nie zrobili. ICM będzie podpisywał umowy z tymi wydawcami na początku stycznia 2019 roku. W przypadku konsorcjum CAS Scifinder nie jest jeszcze gotowy tekst umowy pomiędzy CAS i ICM, sprawa ta będzie finalizowana w styczniu 2019 roku. W przypadku konsorcjum Math nie jest jeszcze rozpoczęte postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż czekamy na list o wyłączności od producenta.

Komunikat z 29 listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że dotacja przyznana przez MNiSW w lipcu 2018 jest wystarczająca dla pokrycia planowanego dofinansowania wszystkich zgłoszonych w październiku 2018 subskrypcji na rok 2019 w ramach kontynuowanych licencji konsorcyjnych ACS, AIP/APS, CAS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IEEE, IOP, Knovel, LWW, Math, NPG, OECD/IEA, OUP, Proquest, Reaxys i Taylor-Francis. ICM nie przewiduje uzyskania dofinansowania innych licencji konsorcyjnych na rok 2019.

Trwają postępowania zamówień publicznych na licencje konsorcyjne 2019, w tym postępowanie przetargowe dla NPG oraz postępowania z wolnej ręki dla wszystkich pozostałych licencji z wyjątkiem licencji IEEE, dla której obowiązuje umowa na lata 2017-2019 podpisana w 2017 r., oraz licencji Math, dla której postępowanie nie zostało jeszcze rozpoczęte ze względu na opóźnienie listu o wyłączności od producenta.

Umowy AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, LWW, OUP i T&F na rok 2019 zostały już podpisane i są dostępne wraz z wcześniejszymi dokumentami z postępowań (zatwierdzony wniosek na zamówienie, powołanie komisji, zaproszenie do negocjacji oraz zawiadomienie Prezesa UZP w przypadku zamówień nadprogowych) pod adresem wbn@icm.edu.pl oraz u koordynatorów konsorcjów, patrz dane kontaktowe na stronie Zgłoszenia do licencji konsorcyjnych i dokumentacja. W najbliższym czasie zostaną także sporządzone i udostępnione ogłoszenia i protokoły z tych postępowań.

Umowy Knovel, NPG, OECD, Passport i Emerald oraz załącznik aktualizacyjny na rok 2019 do umowy IEEE 2017-2019 zostaną podpisane w najbliższym czasie. W przypadku licencji ACS, IOP, Proquest, Reaxys ICM rozesłał umowy konsorcyjne do uczestników. Umowy te powinny zostać podpisane i odesłane do ICM do 14 grudnia 2018, po czym ICM podpisze umowy z wydawcami. Umowa konsorcyjna CAS zostanie rozesłana do uczestników w dniu dzisiejszym, ale nie jest jeszcze uzgodniony tekst umowy pomiędzy ICM i producentem.

Ponadto we wrześniu ICM złożył do MNiSW o finansowanie na rok 2019 licencji krajowych na czasopisma Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Nature i Science, bazy danych Incites, Scival, Scopus i Web of Science oraz program SCOAP3. Mamy nadzieję, że MNiSW potwierdzi zamiar finansowania tych licencji przed końcem roku 2018.

Komunikat z 4 października 2018

Uprzejmie informujemy o rozszerzeniu licencji InCites na wszystkie instytucje zarejestrowane w licencji krajowej Web of Science, patrz Informator. Licencja obowiązuje na razie do 30 grudnia 2018 roku, ale ICM stara się o jej kontunuację w roku 2019.

Komunikat z 6 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, że MNiSW przyznało finansowanie kontynuowanych licencji konsorcyjnych na rok 2019, w tym: ACS, AIP/APS, Chemical Abstracts, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, Math, OECD, OUP, Passport, Proquest, Reaxys i Taylor & Francis. Przyznane środki są wystarczające na utrzymanie dotychczasowego poziomu dofinansowania przy obecnych kursach walut i przy obecnej liczbie instytucji uczestniczących w konsorcjach. W przypadku istotnego wzrostu kursów walut lub liczby instytucji ICM będzie występował o zwiększenie dofinansowania w październiku 2018. MNiSW nie podjęło jeszcze decyzji, ani pozytywnej, ani negatywnej, w sprawie nowych licencji.

Komunikat z 11 lipca 2018

W okresie od 11 lipca do 10 października 2018 ICM prowadzi nabór uczestników licencji konsorcyjnych: ACS, AIP/APS, Chemical Abstracts, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, Math, OECD, OUP, Passport, Proquest, Reaxys i Taylor & Francis na rok 2019, patrz Zgłoszenia do licencji konsorcyjnych. Mamy nadzieję, że MNiSW przyzna dofinansowanie dla tych licencji nie później niż w październiku 2018. ICM wnioskował także o dofinansowanie nowych licencji ProQuest Ebook Central, ACM oraz PNAS, ale mają one niższy priorytet i będą ewentualnie dofinansowane w drugiej kolejności. Na razie ICM przyjmuje tylko zgłoszenia do zakupu ProQuest Ebook Central bez dofinansowania w ramach konsorcjum ProQuest, a nabór do licencji ACM i PNAS zostanie uruchomiony dopiero po ewentualnym przyznaniu dofinansowania.

Komunikat z 28 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że MNiSW przyznało finansowanie licencji krajowych na rok 2018, w tym: czasopisma Elsevier, Springer z programem Open Choice, Wiley, Nature, Science, bazy Scopus, Web of Science, SciVal, InCites oraz program Scoap3. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami licencja InCites obejmuje na razie 79 instytucji, ale zostały podjęte starania o jak najszybsze rozszerzenie tej licencji na wszystkie instytucje. Decyzja MNiSW nie obejmuje zakupu e-książek Springer planowanych na rok 2018 oraz dofinansowania licencji konsorcyjnych 2019, ale spodziewamy się, że zadania te będą przedmiotem dalszych decyzji do końca bieżącego roku. ICM planuje przeprowadzenie naboru do licencji konsorcyjnych 2019 w okresie od lipca do 10 października br.

Komunikat z 17 stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały postępowania w sprawie zamówień publicznych licencji AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i Taylor-Francis 2018. Dokumentacja z tych postępowań jest dostępna u koordynatorów konsorcjów oraz pod adresem wbn@icm.edu.pl. W ostatnich dniach zostały podpisane przez ICM i wysłane do kontrasygnaty wydawców umowy na dofinansowanie licencji Emerald, Passport i Reaxys. Umowy z ACS, IOP i Proquest powinny zostać podpisane w najbliższym czasie, po uzupełnieniu ostatnich umów konsorcyjnych od uczestników oraz dokumentacji z ACS i IOP.

Ponadto informujemy, że wydawcy powinni dostarczyć statystyki z roku 2017 do końca stycznia 2018 i planujemy ich publikację na stronie WBN do 9 lutego 2018.

Komunikat z 8 stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science zostały przedłużone na rok 2018 z zastrzeżeniem, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przyznanie środków na te licencje do 30 marca 2018. W przypadku, gdyby zabrakło środków na pokrycie kosztów licencji na okres do końca roku, licencje mogą zostać zakończone wcześniej, co jednak uważamy za bardzo mało prawdopodobne. Ponadto zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus), a licencja krajowa Springer została rozszerzona, tak że obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Informujemy ponadto, że ICM zawarł w końcu grudnia 2017 umowy z wydawcami lub przedstawicielami wydawców na dofinansowanie konsorcjów AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i Taylor-Francis 2018. Umowy te są już dostępne, a ogłoszenia oraz protokoły z zakończenia zamówień tych licencji będą udostępniane dla uczestników konsorcjów najpóźniej od 12 stycznia 2018 poprzez koordynatorów lub będzie je można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl. Licencja IEEE jest dofinansowana w ramach umowy trzyletniej 2017-2019. Pozostałe licencje konsorcyjne są na razie kontynuowane na zasadzie testu. Umowy na dofinansowanie konsorcjów Emerald i Passport zostaną zawarte po uzupełnieniu przed wydawców dokumentów do zamówień. Umowy na zakup licencji konsorcyjnych ACS, IOP, Proquest i Reaxys zostaną zawarte po wpłynięciu do ICM umów konsorcyjnych od wszystkich uczestników. Zamówienie Math zostanie uruchomione w styczniu 2018. Zamówienie NPG będzie zrealizowane w lutym 2018 po zakończeniu przetargu.

Komunikat z 14 grudnia 2017

Uprzejmie informujemy, że dotacja przyznana przez MNiSW w lipcu 2017 jest wystarczająca dla pokrycia 50% dofinansowania wszystkich zgłoszonych do 10 października 2017 subskrypcji na rok 2018 w ramach kontynuowanych licencji konsorcyjnych ACS, AIP/APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IEEE, IOP, Knovel, LWW, Math, NPG, OECD/IEA, OUP, Proquest, Reaxys i Taylor-Francis. MNiSW nie zgodził się natomiast na dofinansowanie nowych rozszerzeń licencji, w tym nowych tytułów APS, IOP i OUP, rozszerzenia Professional do bazy EMIS, rozszerzenia o pełne teksty prac doktorskich oraz książki w licencji Proquest, ani bazy Reaxys Medicinal Chemistry. Rozszerzenia te mogą być kupione w ramach zamówienia konsorcyjnego, ale bez dofinansowania.

W 1. połowie grudnia 2017 ICM rozpoczął postępowania na zamówienia: ACS, AIP/APS, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IOP, Knovel, LWW, OECD/IEA, Proquest i Reaxys. Postępowania na zamówienia CUP, OUP, NPG, Taylor-Francis i Math rozpoczną się w najbliższych dniach, przy czym w przypadku zamówienia NPG konieczny będzie przetarg ze względu na niedostateczne podstawy do trybu “z wolnej ręki”, który jest stosowany do pozostałych zamówień. W przypadku IEEE nie ma nowego postępowania, gdyż podpisywany będzie tylko załącznik aktualizacyjny do umowy 3-letniej pomiędzy ICM i przedstawicielem wydawcy. W momencie rozpoczęcia postępowania ICM umieszcza skan pierwszej części dokumentacji (zatwierdzony wniosek na zamówienie, powołanie komisji, zaproszenie do negocjacji oraz zawiadomienie Prezesa UZP w przypadku zamówień nadprogowych) na serwerze, a link do dokumentacji jest udostępniany uczestnikom przez koordynatora konsorcjum. Lista kontaktów do koordynatorów jest dostępna tutaj. Uczestnicy konsorcjów mogą także otrzymać linki do dokumentacji pod adresem wbn@icm.edu.pl.

ICM planuje podpisanie do 22 grudnia 2017 umów z wydawcami lub przedstawicielami wydawców na dofinansowanie konsorcjów AIP/APS, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, Knovel, OECD/IEA, CUP, OUP, LWW i Taylor-Francis 2018. Skany podpisanych umów zostaną niezwłocznie udostępnione dla uczestników konsorcjów w podobny sposób jak pierwsza część dokumentacji z postępowania. Do połowy stycznia 2018 zostaną sporządzone i udostępnione protokoły i ogłoszenia tych zamówień.

W przypadku konsorcjów koordynowanych bezpośrednio przez ICM (ACS, IOP, ProqQeust i Reaxys) ICM przesłał w listopadzie 2017 umowy konsorcyjne do uczestników i po ich podpisaniu przez wszystkich uczestników ICM podpisze umowy z wydawcami, co jest spodziewane na koniec grudnia lub początek stycznia 2018, a następnie sporządzi protokoły i ogłoszenia zamówień. Umowa konsorcyjna Math 2018 zostanie przesłana do uczestników w najbliższych dniach, a postępowanie zostanie przeprowadzone w styczniu 2018.

Ponadto w ostatnich dniach MNiSW poinformowało ICM o planowanym dofinansowaniu w roku 2018 wszystkich dotychczasowych licencji krajowych, czyli Elsevier, Wiley, Springer z Open Choice, Science, Nature, Scopus, SCOAP3 i Web of Science, w związku z tym ICM przewiduje kontynuację dotychczasowych umów, a dostęp do licencji będzie utrzymany dla wszystkich dotychczasowych użytkownków bez żadnych dodatkowych formalności. Na rok 2018 planowane są także licencje InCites i SciVal oraz zakup dodatkowych książek Springer.

Komunikat z 18 sierpnia 2017

W sierpniu 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o odmowie finansowania nowych licencji konsorcyjnych Ebrary (Proquest Ebook Central), ACM i PNAS na rok 2018 ze względu na fakt, że ich koszt przekracza środki przeznaczone na dofinansowanie WBN w roku 2017. W tej sytuacji ICM nie będzie angażował się w zakup dostępu do ACM i PNAS na rok 2018, ale będzie realizował zakup dostępu do Proquest Ebook Central bez dofinansowania jako dodatek w ramach konsorcjum Proquest. Ponadto w sierpniu 2017 zostały udostępnione oferty konsorcyjne Passport, CUP i AIP/APS, patrz Zgłoszenia.

Komunikat z 12 lipca 2017

W dniu 10 lipca 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o dofinansowaniu na rok 2018 licencji konsorcyjnych kontynuowanych (tzn. takich, które były już objęte dofinansowaniem MNiSW na rok 2017) i ICM rozpoczął nabór uczestników do tych licencji, patrz Zgłoszenia. Zespół doradczy MNiSW zarekomendował także dofinansowanie nowych licencji: ACM, PNAS oraz Ebrary (Proquest Ebook Central), ale nie ma jeszcze decyzji Ministra w tej sprawie i może ona zależeć od dostępności środków w 4. kwartale 2017. Zgłoszenia i dostęp do Ebrary będą realizowane w ramach licencji konsorcyjnej Proquest niezależnie od dofinansowania. Nabór do licencji ACM i PNAS zostanie uruchomiony w osobnym terminie po ewentualnej decyzji MNiSW.

ICM spodziewa się, że w 4. kwartale 2017 MNiSW podejmie decyzję o kontynuacji finansowania licencji krajowych Elsevier, Springer wraz z programem Open Choice, Wiley i Web of Science na rok 2018. W takim wypadku licencje te zostaną automatycznie przedłużone na rok 2018 dla wszystkich dotychczasowych instytucji użytkujących i nie ma konieczności przesyłania nowych zgłoszeń. ICM wnioskował także o kontynuację finansowania licencji krajowych Science i Nature na rok 2018, ale Zespół doradczy MNiSW zarekomendował, aby licencje te zostały przekształcone od roku 2018 w licencje konsorcyjne z dofinansowaniem 50%. Nie wiadomo, kiedy MNiSW podejmie decyzję w tej sprawie. W przypadku, jeśli MNiSW przychyli się do tej rekomendacji, ICM wynegocjuje ofertę i uruchomi osobny nabór do licencji konsorcyjnych Nature i Science 2018.

Komunikat z 19 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o uzupełnieniu dofinansowania licencji krajowych oraz konsorcyjnych (wraz z rozszerzeniami zakresów subskrypcji) na rok 2017 stosownie do aktualnych kursów walut, w związku z czym ICM rozpoczął procedury zamówień publicznych i zawierania umów na licencje wymienione w informacji z dnia 8 grudnia 2016.

Komunikat z 8 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o przyznaniu zaliczki na kontynuację w roku 2017 wszystkich dotychczasowych licencji krajowych i konsorcyjnych. Niestety środki przyznane tą decyzją są niewystarczające ze względu na wzrost kursów walut w ostatnim okresie i ICM wystąpił o uzupełnienie środków. Mamy nadzieję, że uzyskamy to uzupełnienie do 15 grudnia 2016 roku. Decyzja obejmuje licencje krajowe na czasopisma Elsevier, Wiley, Science, Nature i Springer z Open Choice, bazy Scopus i Web of Science oraz program Scoap3. Decyzja obejmuje również licencje konsorcyjne ACS, AIP/APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IEEE, IOP, Knovel, LWW, Math, NPG, OECD/IEA, OUP, Proquest, Reaxys i Taylor-Francis. Decyzja nie obejmuje żadnych nowych licencji na rok 2017. Po uzupełnieniu dofinansowania będziemy w stanie potwierdzić planowany poziom 50% dofinansowania dla kontynuowanych licencji konsorcyjnych z uwzględnieniem zmian zakresu subskrypcji planowanych przez niektóre instytucje. W przypadku jeśli nie uda się uzyskać uzupełnienia do 15 grudnia, będziemy prosić instytucje o przedstawienie nowych upoważnień do zamówień publicznych z uwzględnieniem obniżonego poziomu dofinansowania.

W tej sytuacji ICM przygotowuje umowy i dokumenty do zamówień publicznych przy założeniu 50% dofinansowania konsorcjów, ale formalne procedury zamówień oraz podpisywanie umów rozpoczniemy po potwierdzeniu poziomu dofinansowania.