Zasoby WBN dostęp do zasobów licencyjnych tylko z zarejestrowanych numerów IP albo poprzez konta osobiste użytkowników
Twój numer IP 44.211.239.1 nie jest zarejestrowany w WBN.

Czasopisma i książki w licencjach krajowych
Wybrane czasopisma Freedom Collection wraz z grupą Lancet i Cell, w tym 1638 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 tytułów archiwalnych oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015 Informator
Czasopisma, w tym 2235 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami do 1997 r. oraz głebokie archiwa dla ok. 1000 czasopism, oraz ok. 137.000 książek wydanych w latach: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 (z wyjątkiem 2016) Informator
Wybrane 491 czasopisma oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015 Informator
Czasopismo Nature, roczniki od 2010 Informator

Czasopismo Science, roczniki od 1997 Informator

Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych
Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych
Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie
Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje Informator
Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów Informator
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów Informator
Narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego Informator
Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego Informator
Czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych
Czasopisma American Chemical Society – pakiet ACS Web Editions obejmujący 56 tytułów z rocznikami od 1996 włącznie oraz pakiet ACS Legacy Archives zawierający starsze archiwa Informator
Czasopisma American Institute of Physics, dostęp do 14 tytułów Informator
Czasopisma American Physical Society, dostęp do 15 tytułów Informator
Czasopisma Cambridge University Press, dostęp do pełnej kolekcji (412 tytułów) lub wybranego pakietu STM (174 tytułów z nauk ścisłych) lub HSS (272 tytułów z nauk społecznych i humanistycznych) Informator
Czasopisma Emerald Publishing, dostęp do wybranych pakietów: Management (od 40 do 310 tytułów z zakresu zarządzania i bibliotekoznawstwa), Engineering (64 czasopism) lub innych pakietów tematycznych Informator
Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz Institution of Engineering and Technology, w tym 184 czasopisma, materiały konferencyjne, książki oraz normy Informator
Czasopisma Institute of Physics, dostęp do pakietu podstawowego obejmującego 57 tytułów bieżących i 42 archiwalne oraz opcjonalnie 13 tytułów bieżących w pakietach uzupełniających Informator
Archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych. Dostęp do wybranych pakietów tematycznych Informator
Zbiór ponad 11300 podręczników i książek różnych wydawców, materiałów konferencyjnych, baz materiałowych oraz narzędzi analitycznych podzielony na kolekcje tematyczne. Dostęp do wybranych kolekcji Informator
Czasopisma medyczne Lippincott Williams and Wilkins, dostęp do wybranych pakietów (od 10 do 181 tytułów) Informator
Czasopisma Nature Publishing Group, za wyjątkiem czasopisma Nature, dostęp do wybranych tytułów z kolekcji: Nature Branded (35 tytułów), Nature Reviews (22 tytuły) oraz Academic Titles (37 tytułów) Informator
Archiwa 45 czasopism biomedycznych Ovid Biomedical Collections udostępniane są uczestnikom licencji z lat 1997-2004 Informator na serwerze ICM w systemie OvidNET.
Czasopisma Oxford University Press, dostęp do wybranej kolekcji: FULL (od 235 do 365 tytułów), STM (od 113 do 196 tytułów), HHS (od 136 do 195 tytułów) lub mniejszych pakietów tematycznych Informator
Czasopisma różnych wydawców i abstrakty prac doktorskich. Dostęp do wybranych pakietów tematycznych Informator
Czasopisma Taylor & Francis Group. Dostęp do podkolekcji: SSH (1494 tytuły) lub ST (524 tytułów) oraz wielu innych, mniejszych. Informator
Bazy chemiczne, ekonomiczne i matematyczne w licencjach konsorcyjnych
Strukturalna baza chemiczna wraz z odnośnikami bibliograficznymi Informator
Baza ekonomiczna zawierająca ok. 23.000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo–gospodarczych Informator
Abstrakty publikacji matematycznych od 1931 roku pochodzące z ok. 2000 czasopism matematycznych oraz z książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów Informator
Baza ekonomiczna zawierająca ok. 11.270 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu “working papers”), 6 tytułów czasopism, 3800 dokumentów roboczych i dane statystyczne Informator
Statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm Informator
Strukturalna baza chemiczna wraz z odnośnikami bibliograficznymi Informator
Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM
Baza bibliograficzna polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych udostępniana przez ICM
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM
Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM
Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
Pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych prowadzona przez ICM
Baza bibliograficzna polskich czasopism z nauk ścisłych i medycznych tworzona przez ICM
Przydatne linki
Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Pełne teksty pism matematycznych – mirror Europejskiego Matematycznego Serwisu Informacyjnego
Serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych utrzymywany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Bibliograficzna baza danych językoznawstwa slawistycznego prowadzona przez Instytut Slawistyki PAN
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
Międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych