Komunikat z 19 stycznia 2022 o Springer Nature Summit 2022

Zapraszamy na spotkanie Springer Nature Summit 2022 – Eastern Europe and Central Asia przygotowane przez Springer Nature, które odbędzie się 8 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 CEST. Pierwsza część spotkania będzie dotyczyć strategii wydawnictwa i programu publikowania otwartego, a następnie odbędą się warsztaty na temat publikowania treści naukowych. Spotkanie przeznaczone jest dla autorów i badaczy, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 10 stycznia 2022 o webinariach Web of Science i InCites

Zapraszamy na webinaria przygotowane przez Clarivate, które odbędą się w dniach 13-28 stycznia 2022 i dotyczyć będą podstaw użytkowania bazy WoS i EndNote. Dwa ostatnie spotkania poświęcone będą cyklowi życia innowacji i klasyfikacji dziedzinowej wg Celi Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) w InCites. Szkolenia są dostępne dla każdego, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Webinaria obejmują następujące tematy:

Web of Science Essentials (English)
Thursday January 13 (3pm-4pm London) Register here/Zarejestruj się

What’s new in Web of Science? (English)
Monday January 17 (3pm-4pm London) Register here/Zarejestruj się

EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów
Wtorek, 25 stycznia 2022, 11:00-12:00 CET Register here/Zarejestruj się

EndNote online II – wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych
Środa, 26 stycznia 2022 godz. 11:00-12:00 CET Register here/Zarejestruj się

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) w InCites
Czwartek, 27 Stycznia 2022, 11:00 CET Register here/Zarejestruj się

Cykl życia innowacji wg Clarivate
Piątek, 28 Stycznia 2022, 11:00 CET Register here/Zarejestruj się

Komunikat z 7 grudnia 2021 o webinariach Web of Science i InCites

Zapraszamy na webinaria przygotowane przez Clarivate, które odbędą się w dniach 16-22 grudnia 2021 i dotyczyć będą prezentacji dorobku naukowego i podsumowania zmian w Web of Science i InCites w roku 2021. Webinaria obejmują następujące tematy:

Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?
Poniedziałek, 13 grudnia 2021 godz. 13:00-14:00 CET Register here/Zarejestruj się

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
Wtorek, 14 grudnia 2021 godz. 12:00-13:00 CET Register here/Zarejestruj się

Web of Science – Citation Connection
Środa, 15 grudnia 2021 godz. 11:00-11:45 CET Register here/Zarejestruj się

Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy
Czwartek, 16 grudnia 2021 godz. 11:00-11:45 CET Register here/Zarejestruj się

Web of Science i InCites – co się zmieniło w 2021
Środa, 22 grudnia 2021 godz. 12:00-12:45 CET Register here/Zarejestruj się

Szkolenia są skierowane do autorów i będą prowadzone w języku polskim. Szkolenia są dostępne dla każdego, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 29 listopada 2021 o webinariach Elsevier

Zapraszamy do udziału w webinariach Elsevier, które odbędą się w terminach 30.11.2021 – 7.12.2021 i będą obejmujmować następujące tematy:

W jaki sposób wykorzystać Scopus i SciVal w rankingach uczelni?
30.11.2021 godzina 11:30, link

Zaawansowane wyszukiwanie w bazie Reaxys
02.12.2021 godzina 16:00, link

Analizowanie danych bibliometrycznych z bazy Scopus
07.12.2021 godzina 11:30, link

Z pełną ofertą szkoleń Elsevier można zapoznać się na stronie Elsevier Online Trainign Hub.

Komunikat z 27 listopada 2021 r. o warsztatach Taxila

Zapraszamy na warsztaty Taxila organizowane przez ICM UW we współpracy z The Systems Biology Institute (SBI) w Tokio, które odbędą się 3 grudnia 2021 roku o godzinie 16:00. Taxila jest narzędziem służącym do text-miningu wielkich zbiorów danych naukowych i znajdowania powiązań pomiędzy wieloma koncepcjami naukowymi. Zajęcia są kierowane dla pracowników naukowych, lekarzy i badaczy zajmujących się dziedziną onkologii. Warsztaty są bezpłatne, ale wymagają rejestracji do dnia 30 listopada br. Informacja w języku angielskim dostępa pod linkiem Taxila_workshop_announcement.

Komunikat z 22 października 2021 o webinarium Taylor&Francis

Zapraszamy na szkolenie on-line przygotowane przez Taylor&Francis, które odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godzinie 10:00am CET. Zakres szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • Publishing cycle: basic overview of the publishing landscape and process
 • Assessing journals: what to look for when choosing where to publish
 • Open access benefits and challenges
 • Preparing your manuscript for publication
 • Peer review basics: overview with recommendations on how to respond to reviewer comments
 • Typical reasons for rejection and how to avoid them

Szkolenie skierowane jest do autorów, jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszego zarejestrowania Register here/Zarejestruj się. Webinaria będą prowadzone w języku angielskim.

Komunikat z 28 września 2021 o uzupełnieniu informacji o jesiennych webinariach Elsevier

Jesienna oferta webinariów Elsevier została rozszerzona o kilka spotkań w terminach 16.11.2021 – 14.12.2021 (patrz: wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier).

Komunikat z 23 września 2021 o jesiennych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się jesienią br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier).

Komunikat z 21 maja 2021 o webinarium ACS

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez ACS na temat publikowania otwartego w czasopismach ACS, które odbędzie się 25 maja 2021 roku o godzinie 11:00am EDT (17:00 w Polsce). Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 12 maja 2021 o webinarium IEEE

Zapraszamy na seminarium przygotowane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE Authorship and Open Access Symposium for Poland: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research, które odbędzie się 20 maja 2021 o godzinie 15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 10 maja 2021 o webinarium Elsevier/Lancet

Zapraszamy na seminarium przygotowane przez Elsevier we współpracy z The Lancet Szczepienia przeciw COVID-19: aktualne badania oraz globalna dostępność, które odbędzie się 12 maja 2021 roku o godzinie 16.00. Seminarium dostępne jest dla naukowców biomedycznych i lekarzy za pośrednictwem portalu Elsevier’s Researcher Academy. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Informacja przygotowana przez wydawcę dostępna jest tutaj.

Komunikat z 6 maja 2021 o webinarium CUP

Zapraszamy na sesję szkoleniową Publishing Open Access in Cambridge Journals przygotowaną przez CUP dotyczącą publikowania otwartego i modelu r&p, która odbędzie się 10 maja godzinie 17.00. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 14 kwietnia 2021 o webinariach IEEE

Zapraszamy na sesję szkoleniową przygotowaną przez IEEE dotyczącą publikowania w czasopismach IEEE z uwzględnieniem zagadnień OA IEEE Authorship and Open Access Symposium: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research. Dostępne sa dwa terminy: 21 i 22 kwietnia o godzinie 15.00. Szkolenia prowadzone są w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Komunikat z 8 kwietnia 2021 o webinarium ACS

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez ACS na temat publikowania otwartego w czasopismach ACS, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r o godzinie 11:00am EDT (17:00 w Polsce). Szkolenie skierowane jest do autorów powiązanych z konsorcjami i instytucjami, które mają umowy z ACS. Zakres szkolenia:

 • Learn how your ACS Read + Publish agreement works
 • Identify the ACS journals you can publish open access in
 • Understand the steps involved in submitting your next article open access with ACS

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zarejestrowania Register here/Zarejestruj się.

Komunikat z 6 kwietnia 2021 o wiosennych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się wiosną br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier).

Komunikat z 10 marca 2021 o webinariach Wiley

Zapraszamy na prezentacje on-line (webinarium z możliwością zadawania pytań) przygotowane przez Wiley, które odbędą się w dniach 13, 14, 16 i 20 kwietnia 2021 r. Tematy szkoleń są następujące:

How to Get Published: Tips for Chemistry journals
13 April 10am UTC
Register here/Zarejestruj się

How to Get Published: Tips for Life Sciences journals
14 April 10am UTC
Register here/Zarejestruj się

How to Get Published: Tips for Engineering and Physics journals
16 April 2pm UTC
Register here/Zarejestruj się

How to Get Published: Tips for Business and Finance journals
20 April 10am UTC
Register here/Zarejestruj się

Szkolenia są skierowane do autorów i będą prowadzone w języku angielskim. Szkolenia są dostępne dla każdego, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz Webinaria Wiley – How to Get Published).

Komunikat z 25 lutego 2021 o wiosennych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się wiosną br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/).

Komunikat z 20 stycznia 2021 o zimowych webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się zimą br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/).

Komunikat z 29 października 2020 o webinariach Elsevier

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Elsevier, które odbędą się jesienią br. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (patrz: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/).

Komunikat z 5 października 2020 o webinariach Wiley

Zapraszamy na szkolenia on-line przygotowane przez Wiley i adresowane do bibliotekarzy i naukowców, które odbędą się w dniach 27 i 29 października br. Szkolenia są prowadzone w języku angielskim, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (linki podane zostały poniżej). Webinaria będą prowadzone w języku angielskim.

How to Get Published in Academic Journals
Tuesday 27th October – 3pm CET
Register now/Zarejestruj się

 • How to write for an academic journal
 • Finding the right journal
 • The peer-review process
 • Sharing your work
 • And much more…


How to Get Published: OA

Thursday 29th October – 3pm CET
Register now/Zarejestruj się

 • The difference between hybrid and full open access
 • The differences between gold and green open access
 • The publishing workflow for open access
 • How to find an open access journal on Wiley Online Library
 • And more…

Druga część seminarium dotyczy publikowania open access, kóre na razie dostępne jest w formie indywidualnej na koszt autora.

Komunikat z 20 maja 2020 o szkoleniach on-line Elsevier

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu emailowego przypominamy o szkoleniach on-line przygotowanych w języku polskim przez zespół Elsevier Polska i adresowanych do bibliotekarzy, naukowców i osób zarządzających instytucjami oraz badaniami naukowymi. Szkolenia są prowadzone w języku polskim, zaś udział w nich jest otwarty i bezpłatny. Stale aktualizowana lista szkoleń wraz z nagraniami szkoleń już przeprowadzonych znajduje się tutaj.

Propozycje tematów szkoleń, ewentualne sugestie i uwagi można kierować do dr inż. Katarzyny Gaca-Zając, email: k.gaca-zajac@elsevier.com.


Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021