Kontakty ogólne

Wszelkie sprawy i pytania dotyczące WBN można kierować na adres wbn@icm.edu.pl, który jest obsługiwany przez Tomasza Chmielaka, Martę Hallay-Suszek i Barbarę Kleyny z ICM. Koordynatorem WBN jest Paweł Grochowski, pawelg@icm.edu.pl.

Uwaga: procedury związane z rejestracją numerów IP oraz dostępem do indywidualnych statystyk instytucji opisane są w zakładce IP. Procedury związane ze zgłoszeniami do licencji konsorcyjnych oraz do licencji krajowych opisane są w zakładce Zgłoszenia.

Koordynatorzy licencji konsorcyjnych

Pytania w sprawie statystyk indywidualnych, rejestracja numerów IP oraz inne sprawy dotyczące poszczególnych konsorcjów należy przesyłać do koordynatorów konsorcjów:

Kontakty ws licencji wyłączonych z dofinansowania WBN w 2023 r.

Instytucje zainteresowane indywidualną subskrypcją zasobów AIP, APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, Emis, Knovel, NPG, OECD, Passport i ProQuest, które zostały wyłączone przez MEiN z dofinansowania WBN w 2023 r., powinny kontaktować się z przedstawicielami wydawców i agentów podanych poniżej.

Ponadto dostępne są kontakty bezpośrednie do wydawców dotychczasowych licencji krajowych, które także zostały wyłączone z finansowania:

Obsługa techniczna lokalnych serwerów w ICM


Ostatnia aktualizacja: 15.02.2023