Zasoby WBN dostęp do zasobów licencyjnych tylko z zarejestrowanych numerów IP albo poprzez konta osobiste użytkowników
Twój numer IP 44.200.194.255 nie jest zarejestrowany w WBN.

Czasopisma i książki w licencjach krajowych
Wybrane czasopisma Freedom Collection wraz z grupą Lancet i Cell, w tym 1229 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 tytułów archiwalnych oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015 Informator
Czasopisma, w tym 2187 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami do 1997 r. oraz głebokie archiwa dla ok. 1000 czasopism, oraz ok. 137.000 książek wydanych w latach: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 (z wyjątkiem 2016) Informator
Wybrane 491 czasopisma oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015 Informator
Czasopismo Nature, roczniki od 2010 Informator

Czasopismo Science, roczniki od 1997 Informator

Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych
Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych
Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie
Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje Informator
Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów Informator
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów Informator
Narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego Informator
Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego Informator
Czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych
Czasopisma American Chemical Society – dostęp do 83 czasopism z pakietu ACS Web Editions (w tym 15 czasopism otwartych) obejmującego roczniki od 1996 włącznie, oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne Informator
Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz Institution of Engineering and Technology, w tym 184 czasopisma, materiały konferencyjne, książki oraz normy Informator
Czasopisma Institute of Physics, dostęp do pakietu podstawowego obejmującego 65 tytułów bieżących i 58 archiwalnych Informator
Archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych. Dostęp do wybranych pakietów tematycznych Informator
Czasopisma medyczne Lippincott Williams and Wilkins, dostęp do kolekcji 75 lub 182 czasopism medycznych lub pakietu wybranych czasopism z zakresu medycyny sportowej Informator
Archiwa 45 czasopism biomedycznych Ovid Biomedical Collections udostępniane są uczestnikom licencji z lat 1997-2004 Informator na serwerze ICM w systemie OvidNET.
Czasopisma Oxford University Press, dostęp do wybranej kolekcji: FULL (od 235 do 376 tytułów), STM (od 113 do 202 tytułów), HHS (od 136 do 196 tytułów) lub mniejszych pakietów tematycznych Informator
Czasopisma różnych wydawców i abstrakty prac doktorskich. Dostęp do wybranych pakietów tematycznych Informator
Czasopisma Taylor & Francis Group. Dostęp do podkolekcji: SSH (1583 tytuły), ST (641 tytułów) lub Medical (260 tytułów) oraz wielu innych, mniejszych. Informator
Bazy chemiczne, ekonomiczne i matematyczne w licencjach konsorcyjnych
Strukturalna baza chemiczna wraz z odnośnikami bibliograficznymi Informator
Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM
Baza bibliograficzna polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych udostępniana przez ICM
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM
Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM
Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
Pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych prowadzona przez ICM
Baza bibliograficzna polskich czasopism z nauk ścisłych i medycznych tworzona przez ICM
Przydatne linki
Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Pełne teksty pism matematycznych – mirror Europejskiego Matematycznego Serwisu Informacyjnego
Serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych utrzymywany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Bibliograficzna baza danych językoznawstwa slawistycznego prowadzona przez Instytut Slawistyki PAN
Otwarte zasoby matematyczne Zentralblatt Math
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
Międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych