Lista instytucji zgłoszonych do licencji krajowych
Uwaga: Instytucje zgłoszone do licencji konsorcyjnych 2021 podane są przy opisach tych licencji.

 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 2. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 3. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 6. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 7. Akademia Ignatianum w Krakowie
 8. Akademia im. Jakuba z Paradyża
 9. Akademia Leona Koźmińskiego
 10. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 11. Akademia Morska w Szczecinie
 12. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 13. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 14. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 15. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 16. Akademia Polonijna w Częstochowie
 17. Akademia Pomorska w Słupsku
 18. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 19. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 20. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 21. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 22. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 23. Akademia Sztuki w Szczecinie
 24. Akademia Sztuki Wojennej
 25. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 26. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 27. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 28. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 29. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 30. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 31. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 32. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 33. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 34. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 35. Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
 36. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
 37. Biblioteka Narodowa
 38. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 39. Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza
 40. Bydgoska Szkoła Wyższa
 41. CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 42. Centralna Biblioteka Rolnicza
 43. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 44. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 45. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 46. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 47. Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA
 48. Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN
 49. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 50. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 51. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 52. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 53. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 54. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 55. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 56. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 57. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
 58. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 59. Centrum Stosunków Międzynarodowych
 60. Centrum Techniki Okrętowej S.A. (tylko Springer)
 61. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 62. Collegium Bobolanum Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 63. Collegium Civitas
 64. Collegium Da Vinci
 65. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
 66. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach
 67. Dolnośląska Szkoła Wyższa
 68. Eko-Styl Rental Sp. z oo Sp.K. (tylko Springer)
 69. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
 70. Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 71. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
 72. Europejskie Centrum Solidarności
 73. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
 74. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
 75. Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii
 76. Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji
 77. Fundacja Edukacyjna Perspektywy (tylko Scopus)
 78. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (tylko WoS i Scopus)
 79. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi
 80. Gdańska Szkoła Wyższa
 81. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 82. Gdański Uniwersytet Medyczny
 83. Główna Biblioteka Lekarska
 84. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 85. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 86. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 87. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
 88. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
 89. Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 90. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 91. Instytut Allerhanda
 92. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 93. Instytut Badań Edukacyjnych
 94. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp.z o.o (tylko Springer)
 95. Instytut Badań Literackich PAN
 96. Instytut Badań Strukturalnych
 97. Instytut Badań Systemowych PAN
 98. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 99. Instytut Badawczy Leśnictwa
 100. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 101. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 102. Instytut BioInfoBank
 103. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 104. Instytut Biologii Medycznej PAN
 105. Instytut Biologii Ssaków PAN
 106. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
 107. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 108. Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 109. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 110. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 111. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 112. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 113. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 114. Instytut Chemii Organicznej PAN
 115. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
 116. Instytut Dendrologii PAN
 117. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 118. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 119. Instytut Energetyki
 120. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 121. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 122. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 123. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 124. Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN
 125. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 126. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 127. Instytut Fizyki PAN
 128. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 129. Instytut Genetyki Człowieka PAN
 130. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 131. Instytut Genetyki Roślin PAN
 132. Instytut Geodezji i Kartografii
 133. Instytut Geofizyki PAN
 134. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN
 135. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 136. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 137. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 138. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 139. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
 140. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 141. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 142. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 143. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 144. Instytut Języka Polskiego PAN
 145. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 146. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 147. Instytut Kolejnictwa
 148. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 149. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 150. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 151. Instytut Matematyczny PAN
 152. Instytut Matki i Dziecka
 153. Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 154. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 155. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 156. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 157. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 158. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
 159. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 160. Instytut Morski w Gdańsku
 161. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 162. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 163. Instytut Nauk Geologicznych PAN
 164. Instytut Nauk Prawnych PAN
 165. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 166. Instytut Oceanologii PAN
 167. Instytut Ochrony Przyrody PAN
 168. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 169. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 170. Instytut Ogrodnictwa
 171. Instytut Paleobiologii PAN
 172. Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
 173. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 174. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 175. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 176. Instytut Psychiatrii i Neurologii
 177. Instytut Psychologii PAN
 178. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 179. Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 180. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 181. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
 182. Instytut Slawistyki PAN
 183. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 184. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 185. Instytut Studiów Politycznych PAN
 186. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 187. Instytut Sztuki PAN
 188. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 189. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 190. Instytut Techniki Budowlanej
 191. Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 192. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 193. Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX”
 194. Instytut Transportu Samochodowego
 195. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
 196. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 197. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 198. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
 199. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
 200. Instytut Żywności i Żywienia
 201. Kancelaria PAN
 202. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 203. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 204. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe (tylko Springer)
 205. Kolegium Europejskie
 206. Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów
 207. Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
 208. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 209. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 210. Książnica Pomorska
 211. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 212. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 213. LfC Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe (tylko Springer)
 214. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 215. Lotnicza Akademia Wojskowa
 216. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
 217. Mabion S.A. Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej (tylko Springer)
 218. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 219. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 220. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 221. Międzynarodowe Centrum Kultury
 222. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 223. Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
 224. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 225. Morski Instytut Rybacki w Gdyni – Państwowy Instytut Badawczy
 226. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 227. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 228. Muzeum Ziemi PAN
 229. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 230. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 231. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 232. Narodowe Centrum Nauki
 233. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 234. Narodowy Instytut Leków
 235. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 236. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)
 237. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 238. Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 239. Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie
 240. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 241. Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych BIOFANA Sp. z o.o. (tylko Springer)
 242. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (tylko Springer)
 243. Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB
 244. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 245. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 246. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 247. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 248. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 249. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 250. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 251. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 252. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 253. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 254. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 255. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 256. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 257. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 258. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 259. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 260. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 261. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 262. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 263. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 264. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 265. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 266. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 267. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 268. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 269. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 270. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 271. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 272. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 273. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 274. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
 275. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
 276. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 277. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 278. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 279. Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
 280. Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko
 281. Politechnika Białostocka
 282. Politechnika Częstochowska
 283. Politechnika Gdańska
 284. Politechnika Koszalińska
 285. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 286. Politechnika Lubelska
 287. Politechnika Łódzka
 288. Politechnika Opolska
 289. Politechnika Poznańska
 290. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 291. Politechnika Śląska
 292. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 293. Politechnika Warszawska
 294. Politechnika Wrocławska
 295. Polska Agencja Kosmiczna
 296. Polski Instytut Ekonomiczny
 297. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 298. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 299. “Poltegor-Instytut” – Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 300. Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 301. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 302. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 303. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Biblioteka
 304. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
 305. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
 306. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (tylko Springer)
 307. Radomska Szkoła Wyższa
 308. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 309. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 310. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 311. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 312. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 313. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny
 314. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 315. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
 316. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 317. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 318. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 319. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica
 320. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 321. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
 322. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
 323. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty
 324. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”
 325. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 326. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
 327. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 328. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 329. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
 330. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
 331. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 332. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 333. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 334. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
 335. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
 336. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
 337. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 338. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 339. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
 340. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 341. Sopocka Szkoła Wyższa
 342. Społeczna Akademia Nauk
 343. Sport Medica Spółka Akcyjna (tylko Springer)
 344. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 345. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 346. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 347. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 348. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 349. Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 350. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 351. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 352. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 353. Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń
 354. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 355. Śląskie Centrum Chorób Serca
 356. Tarnowska Szkoła Wyższa
 357. Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 358. Uczelnia Jańskiego w Łomży
 359. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
 360. Uczelnia Łazarskiego
 361. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 362. Uczelnia Nauk Społecznych
 363. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 364. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 365. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 366. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 367. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 368. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 369. Uniwersytet Gdański
 370. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 371. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 372. Uniwersytet Jagielloński
 373. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 374. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 375. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 376. Uniwersytet Łódzki
 377. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 378. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 379. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 380. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 381. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 382. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 383. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 384. Uniwersytet Morski w Gdyni
 385. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 386. Uniwersytet Opolski
 387. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 388. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 389. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 390. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 391. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 392. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 393. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 394. Uniwersytet Rzeszowski
 395. Uniwersytet Szczeciński
 396. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 397. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 398. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 399. Uniwersytet w Białymstoku
 400. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 401. Uniwersytet Warszawski
 402. Uniwersytet Wrocławski
 403. Uniwersytet Zielonogórski
 404. Warszawska Szkoła Filmowa
 405. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 406. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
 407. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 408. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 409. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
 410. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
 411. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
 412. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 413. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 414. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
 415. Wojskowy Instytut Łączności
 416. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 417. Wojskowy Instytut Medyczny
 418. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 419. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 420. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 421. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 422. Wszechnica Świętokrzyska
 423. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
 424. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 425. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 426. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
 427. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 428. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
 429. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 430. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 431. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 432. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 433. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 434. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 435. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
 436. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 437. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
 438. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 439. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
 440. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
 441. Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie
 442. Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
 443. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
 444. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 445. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 446. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
 447. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 448. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 449. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 450. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 451. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
 452. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
 453. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 454. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 455. Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
 456. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 457. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 458. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 459. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 460. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 461. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 462. Wyższa Szkoła Humanitas
 463. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
 464. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
 465. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu
 466. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
 467. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
 468. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 469. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 470. Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
 471. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 472. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
 473. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 474. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
 475. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie
 476. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 477. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 478. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 479. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 480. Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
 481. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
 482. Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 483. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 484. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 485. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
 486. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 487. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie
 488. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 489. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 490. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 491. Wyższa Szkoła Prawa
 492. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
 493. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 494. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego
 495. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
 496. Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 497. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 498. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
 499. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 500. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 501. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
 502. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 503. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 504. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 505. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza
 506. Wyższa Szkoła Uni-Terra
 507. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 508. Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja”
 509. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 510. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 511. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 512. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 513. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
 514. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
 515. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 516. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
 517. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
 518. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej
 519. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
 520. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 521. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 522. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 523. Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
 524. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Ostatnia zmiana: 01.10.2020